EQT utreder alternativ för segmentet credit

EQT har inlett en utvärdering av strategiska alternativ för affärssegmentet Credit. Det framgår av den så kallade kvartalsredogörelse som EQT skickade ut på torsdagen.

“Tillväxtmöjligheterna för Credit är inom områden längre ifrån EQT:s kärnverksamhet av aktivt ägarskap där EQT kan ha stor påverkan och fullt utnyttja EQT-plattformen”, skriver fondbolaget.

JP Morgan har utsetts till EQT:s finansiella rådgivare när alternativen för Credit ska utvärderas.

Vid årsskiftet hade EQT 39,9 miljarder euro i förvaltat kapital (36,6).

Av total summan per den 31 december 2019 avsåg 3,9 miljarder avsåg affärssegmentet Credit. Övriga affärssegment är Private Capital samt Real Assets.

EQT:s kreditaffär etablerades 2008 och sedan dess har EQT investerat totalt 5,1 miljarder euro i sammantaget 172 bolag. Inget av dessa är börsnoterade i Sverige, uppger en talesperson på EQT för Nyhetsbyrån Direkt.

EQT Credit investerar på olika sätt i den europeiska skuldmarknaden. Det EQT kallar “plattformen” är indelad i tre inriktningar: Senior debt, Mid-Market Credit Fund samt Credit Opportunities. Sammantaget har EQT fem fonder inom Credit.

Av kvartalsredogörelsen framgick vidare att EQT-fondernas totala investeringar uppgick till 1,9 miljarder euro under det fjärde kvartalet. Totala värdet av avyttringar i EQT:s fonder uppgick samtidigt till 2,4 miljarder euro och försäljningarna skedde främst inom segmentet Private Capital.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här