Erik Penser: Vinstutvecklingen inte helt prissatt i marknaden

I Erik Pensers senaste veckobrev går Jonas Thulin, chef för kapitalförvaltning, igenom de senaste händelserna på marknaden med fokus på framför allt Kina och USA.
Erik Pensers Jonas Thulin.
Jonas Thulin. Foto: Tobias Ohls
Han konstaterar att det egentligen var optionsmarknaden som spökade igen och att oron i Kina inte var nytt eller så värst alarmerande.

Han bedömer vidare att den mest troliga utkomsten just nu är att börsen kommer glida tillbaka till att handlas utefter makro (vinster, konjunktur och så vidare).

”Vinstutvecklingen är fortsatt den bästa sedan 70-talet och är inte helt prissatt i marknaden”, skriver Thulin i veckobrevet.