ESV:s nya prognos – mindre underskott än väntat

Underskottet i de offentliga finanserna blir mindre än väntat 2021, främst till följd av en stark ökning av skatteintäkterna. Det skriver Ekonomistyrningsverket i sin nya prognos.
ESV
ESV:s generaldirektör Clas Olsson. Foto: ESV

BNP växer under 2021 och 2022 med 4,3 respektive 3,2%, skriver ESV. Samtidigt väntas arbetslösheten sjunka till 7,4% 2022.

Underskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande väntas uppgå till 102 miljarder kronor i år. Det är nära 50 miljarder kronor mindre än vad Ekonomistyrningsverket räknade med i juni. Detta härleds främst till att skatteintäkterna nu väntas bli högre.

Då flera av de tillfälliga krisåtgärderna har upphört väntas underskottet bli betydligt mindre 2022. De reformer på 74 miljarder kronor, motsvarande 1,5 procent av BNP, som regeringen har aviserat inför budgetpropositionen har inte beaktats i prognosen, men nettoeffekten på sparandet väntas bli mindre än 74 miljarder kronor då flera av åtgärderna kommer att generera skatteintäkter.

”Det blir fortfarande ett stort underskott i det strukturella sparandet i år. Nästa år beräknas det bli betydligt mindre, men då är inte regeringens aviserade reformer inför budgetpropositionen medräknade. Även utan de aviserade åtgärderna är det strukturella sparandet under målnivån 2022”, säger Ann Sofie Öberg, biträdande avdelningschef på ESV.

Budgetsaldot väntas vidare visa ett överskott på 5 miljarder kronor i år och ett överskott på 147 miljarder kronor nästa år. I förra prognosen väntades ett underskott på 66 miljarder kronor i år och ett överskott på 142 miljarder kronor nästa år.

Det offentliga finansiella sparandet väntas nu uppgå till -1,9% av BNP i år och -0,1% nästa år. I förra prognosen väntades sparandet uppgå till -2,8 respektive -0,6%.