”Få bolag problematiserar kring digitaliseringen”

Företagens digitaliseringsarbete redovisas inte i den mån som behövs för att få en tillräcklig genomlysning av bolaget. Det står klart i en genomgång gjord av revisionsfirman PWC. "Digitaliseringen påverkar företagens organisationer mer än vad man ger sken av", säger Sussi Kvart, styrelseproffs och tidigare affärsjurist.

För femtonde året i rad har revisionsfirman Pwc studerat utvecklingen av börsbolagens årsredovisningar. Tillsammans med en jury tar man varje år fram vinnaren i utmärkelsen Bästa rapportering om värdeskapande.

I år har man kommit fram till att hållbarhetsfrågorna tar allt mer utrymme i bolagens rapportering. Men många bolag avgränsar hållbarhetsbegreppet till att handla om klimat och miljö. Samtidigt hamnar företagens digitaliseringsutveckling i skymundan.

– Klimatet, korruption och andra oegentligheter är ju något som politiker och företag pratar om i media varje dag. Det är bra att bolagen aktivt redovisar sitt hållbarhetsarbete, men andra megatrender, exempelvis digitalisering, faller mellan stolarna, säger Sussi Kvart, styrelsearbetare och tidigare affärsjurist. Hon sitter också i juryn för utmärkelsen Bästa rapportering om värdeskapande.

Jurymedlemmarna är överens om att de svenska börsbolagen måste börja redovisa hur de påverkas och positionerar sig för teknikskiftet.

– Digitaliseringen påverkar företagens organisationer mer än vad man ger sken av. Mjukvara ersätter hårdvara och tjänster försvinner. De kvarvarande arbetsuppgifterna kommer att förändras radikalt, vi kommer till exempel se mycket mer projektanställningar framöver, säger Sussi Kvart.

Hon tycker att det är tydligt att företag försöker sticka under stol med var i digitaliseringsprocessen de befinner sig.

– Företagen gör det alltför lätt för sig. Få av börsbolagen problematiserar kring digitaliseringen, trots att denna i högsta grad är nödvändigt för bolagets överlevnad.

Digitaliseringen har dels fört med sig möjligheter för bolagens affärsmodeller men den har också gjort att riskerna ökat. Den eftertraktade informationen från kunder är hett villebråd för företagen samtidigt som regler kring hanteringen skärps. Samtidigt har kriminaliteten i den digitala sfären blivit alltmer sofistikerad, säger Sussi Kvart.

– Framförallt detaljhandeln och finanssektorn har oerhört mycket kunddata, vilket är väldigt dyrbart i dag. Företagen måste bli bättre på att redovisa hur de behandlar data och hur de skyddar sig mot intrång.

Även politikerna har ett ansvar för att ta upp frågan, säger hon. Men även där verkar arbetet gå trögt.

– Det är helt skandalöst hur efter politikerna är. I valrörelsen nämndes ingenting om hur automatisering och robotisering påverkar arbetsmarknaden och utbildningsområdet. Det ges otroligt gamla lösningar på nya problem, säger hon.

Företagen borde kunna beskriva hur de påverkas av digitaliseringen. Aktieägarna vill se en plan för hur man positionerar sig mot utvecklingen. Inte minst måste man kunna redogöra för den digitala säkerheten, säger Sussi Kvart

– Vilka extra risker bär företaget när exempelvis dörrlåsen är digitalt styrda? Vad händer vid ett strömavbrott? Och vid illegala intrång i företagens datasystem. Det måste finnas en plan för det.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.