Fallande resultat för Global Gaming – halva personalstyrkan får gå

Bettingbolagets resultat sjönk rejält för kvartalet.

Global Gaming, vars spellicens för den svenska marknaden drogs in den juni, redovisar intäkter om 132 miljoner kronor för det andra kvartalet (228).

Rörelseresultatet blev 11,1 miljoner kronor (41,0). Exklusive en nedskrivning blev resultatet 0,5 miljoner kronor i det andra kvartalet.

Nettoresultatet landade på -11,8 miljoner kronor (28,9).

”I samband med halvårsbokslutet beslutades att utföra nedskrivning av de aktiverade utvecklingskostnaderna avseende bl a den svenska licensen. Detta har inneburit en total nedskrivning om 11,6 mkr som har påverkat resultatet under andra kvartalet”, skriver bolaget.

”Det är ingen underdrift att säga att de senaste tre månaderna har varit de mest turbulenta och svåraste i Global Gamings historia”, skriver vd:n Tobias Fagerlund i rapporten.

Bolaget har överklagat såväl beslutet om den indragna licensen i sin helhet som beslutet att licensens indragande skall gälla med omedelbar verkan. Samtliga instanser har dock avslagit bolagets begäran om så kallad inhibition, det vill säga att bolaget skall få fortsätta bedriva spel i väntan på som i överklagan.

”Vi, liksom många av våra branschkollegor, har haft brister under den första tiden efter det att den svenska licensen började gälla”, skriver Tobias Fagerlund som menar att bolagets brister var åtgärdade och att verksamheten bedrivits i enlighet med lagstiftningens krav.

Sedan licens återkallades har bolaget tvingats inleda organisationsförändringar och skära ner på personalfronten.

I rapporten skriver bolaget att antalet anställda kommer att minska från 190 under det andra kvartalet till mellan 90 och 100 under det fjärde kvartalet när uppsägningstider och kontrakt löper ut – en minskning med cirka 50 procent.

”Oavsett vad man tycker om riktigheten i beslutet så kan man konstatera att det får enorma konsekvenser för en bolagsgrupp som vår”, skriver Tobias Fagerlund.

”Det kommer säkert tillfällen då jag får anledning att återkomma till sommarens händelseförlopp och till min syn på rimligheten i Spelinspektionens myndighetsutövning”, konstaterat vd:n i rapporten.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.