Fasadgruppen klättrar i premiärhandeln

Fasadgruppen klättrar rejält i dagens premiärhandel på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktien handlas på segmentet Midcap med kortnamnet FG. Intresset för att teckna aktier i erbjudandet var mycket stort och erbjudandet övertecknades flera gånger.
Fasadgruppen
Foto: Fasadgruppen
Teckningskursen var på förhand bestämd till 60 kronor per aktie, vilket motsvarar ett börsvärde på 2,7 miljarder kronor efter genomfört erbjudande.

Erbjudandet omfattade 16,63 miljoner aktier, varav 5,00 miljoner nyemitterade aktier som erbjöds av bolaget och 11,63 miljoner befintliga aktier som såldes av Connecting Capital Sweden, AM Karlsson i Kvicksund och Sterner Stenhus Holding. Det finns även en övertilldelningsoption att sälja ytterligare högst 2,49 miljoner aktier.

Ankarinvesterare var Swedbank Robur Fonder, fonder rådgivna av Capital Research Global Investors och fonder rådgivna av Capital World Investors som tecknade aktier för totalt 475 miljoner kronor.

Aktien har hittills idag handlats till 73,42 kronor som högst betalt och 70 kronor som lägst betalt. Klockan 09:15 var senast betalt 73 kronor, vilket motsvarar en uppgång på 21,7% jämfört med teckningskursen på 60 kronor per aktie. Aktier för 29 miljoner kronor har bytt ägare hittills idag.