Fasadgruppen ökar intäkterna men resultatet sjunker

Fasadgruppen redovisar ökande intäkter medan resultatet sjönk i första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.
Fasadgruppen
Foto: Fasadgruppen

Nettoomsättningen steg 64,9% till 433,1 miljoner kronor (262,6). Den organiska tillväxten var -8,5%.

Ebita-resultat blev 17,7 miljoner kronor (24,5), med en ebita-marginal på 4,1% (9,3).

Justerat ebita-resultat blev 26,9 miljoner kronor (21,9), en ökning med 22,8%.

Rörelseresultatet blev 12,2 miljoner kronor (24,5), med en rörelsemarginal på 2,8%(9,3).

Resultatet före skatt var 9,1 miljoner kronor (21,2).

Resultatet efter skatt blev 7,3 miljoner kronor (16,5), en minskning med 55,8% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,16 kronor (0,69), vilket innebär en minskning med 76,8% mot föregående år.

Orderstocken ökade till 1409,6 miljoner kronor (828,0) motsvarande en tillväxt på 70,2%.

”Det första kvartalet präglades som vanligt av säsongsmässigt låg aktivitet, eftersom vissa fasadtjänster är svåra att utföra vid låga temperaturer. I jämförelse med föregående vinter, som var ovanligt mild, var det betydligt kallare och mer snö i stora delar av våra regioner under framförallt januari och februari i år. Det påverkar dock inte vår leveranskapacitet för helåret, och redan i mars blev aktiviteten påtagligt högre. Det påvisas inte minst av att orderstocken per 31 mars uppgick till 93% av omsättningen under se senaste 12 månaderna, jämfört 76% vid årsskiftet”, kommenterar VD Pål Warolin i delårsrapporten.

”Omsättningen i det första kvartalet uppgick till 433,1 miljoner kronor, en ökning med 64,9% jämfört med motsvarande period 2020. Den organiska tillväxten fortsatte att förbättras jämfört föregående kvartal men är fortsatt negativ kopplat till lågsäsong samt ihållande effekter från covid-19. Liksom tidigare är vår bedömning att projekt som skjutits upp på grund av pandemin kommer komma tillbaka i takt med att samhället återgår till det normala. I det första kvartalet hade vi en något större påverkan på projektgenomförandet än tidigare i särskilt Norge och Danmark på grund av hårdare restriktioner. Den justerade ebita-marginalen uppgick till 6,2% i kvartalet, jämfört 8,3% föregående år. Utfallet påverkades av den kallare vintern samt högre centrala kostnader kopplade till noteringen i december.”

”Pandemin har inte haft någon effekt på möjligheterna att genomföra förvärv och i det första kvartalet kunde vi välkomna fem nya verksamheter till Fasadgruppen: Mölnlycke Mur & Puts, Mjøndalen Mur & Puss, Bruske/Delér Fönsterrenoveringar, Tello Service Partner och Mur & Puts i Örebro, som sammantaget har en årsomsättning runt 330 miljoner kronor. Efter kvartalets utgång har dessutom tre förvärv tillkommit: RSM Fasade och Rogaland Blikk i Stavanger samt Engman Tak i Göteborg.”

”När våren nu har anlänt är det alltid inspirerande att se hur projekt startas upp och aktiviteten ökar i alla verksamheter. Jag ser fram mot fortsättningen på året då vi fortsätter leverera hållbara fasadtjänster samtidigt som vi konsoliderar den nordiska fasadmarknaden”, avslutar Pål Warolin.

 

Fasadgruppen, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 433,1 262,6 64,9%
EBITA 17,7 24,5 -27,8%
EBITA-marginal 4,1% 9,3%
EBITA, justerat 26,9 21,9 22,8%
Rörelseresultat 12,2 24,5 -50,2%
Rörelsemarginal 2,8% 9,3%
Resultat före skatt 9,1 21,2 -57,1%
Nettoresultat 7,3 16,5 -55,8%
Resultat per aktie, kronor 0,16 0,69 -76,8%