Fasadgruppen ökar omsättning och rörelseresultat i första kvartalet

Fasadgruppen redovisar ökande omsättning och rörelseresultat i första kvartalet 2022 jämfört med samma period året innan.
Fasadgruppen
Foto: Fasadgruppen
Nettoomsättningen steg 70,3% till 737,5 miljoner kronor (433,1). Den organiska tillväxten var 4,3%.

Ebita-resultat blev 38,6 miljoner kronor (17,7), med en ebita-marginal på 5,2% (4,1).

Justerat ebita-resultat blev 43,4 miljoner kronor (26,9).

Rörelseresultatet blev 32,6 miljoner kronor (12,2), med en rörelsemarginal på 4,4% (2,8).

Resultatet före skatt var 29,1 miljoner kronor (9,1).

Resultatet efter skatt blev 22,2 miljoner kronor (7,3), en ökning med 204,1% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,48 kronor (0,16), vilket innebär en ökning med 200% mot föregående år.

Orderstocken ökade till 2 616 miljoner kronor (1 410) per den 31 mars.

Fasadgruppen genomförde i första kvartalet nio förvärv och hittills i andra kvartalet har ytterligare fem förvärv genomförts. Bolaget genomförde även i första kvartalet en riktad nyemission på 3,0 miljoner aktier som tillförde 420 miljoner kronor före emissionskostnader.

”Trots vissa kortsiktiga utmaningar på grund av en turbulent omvärld ser jag goda möjligheter att fortsätta stärka Fasadgruppens marknadsposition. Nu ser vi fram mot en period av hög projektaktivitet i allt från miljonprogramsfastigheter till slott och kyrkor”, kommenterar VD Pål Warolin i delårsrapporten.

Fasadgruppen, Mkr Q1-2022 Q1-2021 Förändring
Nettoomsättning 737,5 433,1 70,3%
EBITA 38,6 17,7 118,1%
EBITA-marginal 5,2% 4,1%
EBITA, justerat 43,4 26,9 61,3%
EBITA-marginal, justerat 5,9% 6,2%
Rörelseresultat 32,6 12,2 167,2%
Rörelsemarginal 4,4% 2,8%
Resultat före skatt 29,1 9,1 219,8%
Nettoresultat 22,2 7,3 204,1%
Resultat per aktie, kronor 0,48 0,16 200,0%
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.