Fed redo att börja minska tillgångsköpen i mitten av november

Amerikanska centralbanken Federal Reserve kan komma att börja minska sina tillgångsköp redan i mitten av november. Det framgår av protokollet från senaste mötet i förra månaden, rapporterar CNBC.
Federal Reserves ordförande Jerome Powell.
Federal Reserves ordförande Jerome Powell. Foto: Susan Walsh/TT
Protokollet visar att Fed-ledamöterna anser att man har börjat närma sig de ekonomiska målen och att en normalisering av penningpolitiken snart kan inledas. Det genom en sänkning av de månatliga tillgångsköpen. Fed avser att först helt avsluta tillgångsköpen innan det kan bli tal om en höjning av styrräntan.

Fed köper för närvarande tillgångar för 120 miljarder dollar i månaden och väntas gradvis börja sänka dessa. Enligt vad som indikerades vid mötet handlar det om månatliga minskningar på 10 miljarder dollar i obligationer och 5 miljarder dollar i hypotekssäkrade värdepapper (MBS). Tillgångsköpen skulle vara helt avslutade vid mitten av 2022, förutsatt att det inte uppstår några hinder på vägen.