FI avstyrker regeringens förslag om riskskatt på banker

Finansinspektionen har avstyrkt regeringens förslag om att införa en riskskatt på svenska banker. Det framgår av ett pressmeddelande.
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT
Det förklaras med att det dels finns brister och oklarheter i skatteförslagets utformning samt att styrmedelsjusteringar bör analyseras i första hand ifall man bedömer att risker och kostnader för finansiell instabilitet är för höga.

”FI bedömer att skatten kan medföra att banker flyttar verksamhet från den svenska delen eller att den redovisas på ett mindre rättvisande sätt, till nackdel för finansiell stabilitet och tillsyn”, skriver myndigheten i sitt remissvar.