Bankföreningen fortsatt kritisk till bankskattförslaget

Tidigare brister i förslaget om bankskatt kvarstår och med stor sannolikhet strider det mot EU:s statsstödsregler, skriver Bankföreningen.
Hans Lindberg, VD för Svenska Bankföreningen
Hans Lindberg, VD för Svenska Bankföreningen Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

Vissa förändringar har gjorts i förslaget om bankskatt, men trots detta kvarstår tidigare brister, skriver Bankföreningen i ett remissvar.

Den föreslagna årliga skatten på fem till sex miljarder kronor få långtgående negativa konsekvenser för svenska jobb, svensk tillväxt och svenska bankers konkurrenskraft.

”Vi konstaterar precis som tidigare att skatten kommer att göra det dyrare för svenska företag och hushåll att låna pengar och därmed försämra den svenska återhämtningen efter pandemin. Högre finansieringskostnader fördyrar dessutom de klimatinvesteringar som är nödvändiga för att Sverige ska kunna leva upp till Parisavtalet”, säger Bankföreningens VD Hans Lindberg i ett pressmeddelande.

En nyhet är att även svenska bankers verksamhet i utländska filialer ska ligga till grund för skatten, vilket enligt Bankföreningen göra set svårare för de svenska bankernas att konkurrera i de länder där man har filialverksamhet.

”Utökningen av skattebasen till svenska bankers utländska filialer gör att konkurrensnackdelarna för svenska banker förstärks jämfört med tidigare förslag”, säger Hans Lindberg.