Fingerprint Cards räknar med intäkter på 310-350 miljoner kronor i första kvartalet

Teknikbolaget Fingerprint Cards kommer att börja offentliggöra intäktsprognoser per kvartal framöver, i syfte att öka transparensen när det gäller utvecklingen på kort sikt. För det första kvartalet räknar bolaget med intäkter i intervallet 310-350 miljoner kronor, baserat på valutakursen 8,20 kronor per dollar. Det framgår av ett pressmeddelande.
”Som tidigare kommunicerats är efterfrågan på våra produkter god, men vi ser fortsatta utmaningar kopplade till den rådande halvledarbristen i världen. Arbetet med att fortsatt bredda vår leverantörsbas är mycket viktigt, dels för att minska riskerna i vår försörjningskedja och dels för att positionera företaget för tillväxt. Vi har därför intensifierat våra ansträngningar för att säkra ytterligare leverantörer av viktiga komponenter, såväl inom som utanför Fastlandskina. Vi gör framsteg och detta arbete är fortsatt högt prioriterat under 2021”, säger VD Christian Fredrikson.