“Finns beredskap för fortsatta åtgärder”

Företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden träffades den 4 december för att diskutera det allmänna stabilitetsläget, behov av analyser och eventuella åtgärder, samt kommande arbete för att stärka den finansiella stabiliteten.
“Även om osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen nu har ökat till följd av den senaste tidens tilltagande smittspridning så är den mindre än i våras. Det beror delvis på att vaccinutvecklingen sätter en bortre gräns för hur länge pandemin kan förväntas pågå. Rådet konstaterade att den samhällsekonomiska kostnaden för vaccination är mycket liten relativt kostnaden för en mer långvarig kris”, skrivs det i protokollet från mötet.

Vidare anges att stabilitetsriskerna är fortsatt förhöjda och förnyad turbulens på de finansiella marknaderna kan leda till att allt fler företag får det svårt och att kreditgivningen stramas åt.

“Om krisen blir svårare eller mer utdragen finns det beredskap för fortsatta åtgärder. Myndigheterna var överens om att de åtgärder som hittills vidtagits har varit nödvändiga för att minska riskerna för finansiell instabilitet på kort sikt, men konstaterade också att dessa åtgärder kan öka stabilitetsriskerna på längre sikt, till exempel genom överdrivet risktagande och ökad skuldsättning”.