Fler flyttar från än till Stockholm

Befolkningen må ha ökat, men fler personer flyttade från än till Stockholms kommun förra året, visar ny statistik från SCB.
Foto: Maja Suslin/TT

Folkmängden ökade i 17 län av landets 21 län förra året. Samtidigt ökade folkmängden i 167 av 290 kommuner. Det är vikande siffror jämfört med 2019, då 18 län och 181 kommuner hade en folkökning. Dessutom hade samtliga län utom Gotlands län en lägre folkökning under 2020 än 2019. Det som främst påverkade var ett minskat invandringsöverskott.

”Inget län hade ett invandringsöverskott som är nära föregående års nivåer. Nästan hälften hade ett mer än halverat invandringsöverskott jämfört med året före”, säger Linus Garp, befolkningsstatistiker på SCB, i ett pressmeddelande.

Malmö var den kommun som hade den största folkökningen under 2020, med 3 783 fler invånare, följt av Göteborg (3 775), Uppsala (3 072) och Haninge (1 595).

Folkökningen i Stockholm var 1 478 personer. Den totala nettoutflyttningen från Stockholms kommun, alltså hur många fler som flyttade från än till kommunen,  var 4 618 personer, vilket kan jämföras med år 2019 då kommunen hade nettoinflyttning på 4 870 personer.

”Det är första gången på 15 år som Stockholms kommun inte har den största folkökningen under ett år. Det förklaras främst av en ökad utflyttning till övriga Sverige och av en minskad invandring”, säger Linus Garp.

Stockholms län hade också en anmärkningsvärd nettoutflyttning under året och toppar listan med 5 596 personer, följt av Västra Götalands län med 1 799 personer.

Totalt ökade befolkningen i Stockholms län med 14 909 personer.

”Folkökningen i Stockholms län beror i högre grad på en ung befolkning som genererar fler födda än döda, än på antalet invandrade och ditflyttade”, säger Linus Garp.