Så väntas Sveriges befolkning växa

Sveriges folkmängd väntas främst öka i de äldre åldrarna, visar SCB:s senaste befolkningsframskrivning.
Centrala Sundbyberg på måndagen. Sundbyberg var den kommun i Sverige som växte överlägset mest under 2010-talet. Knappt 38 000 invånare blev över 52 000. Foto: Anders Wiklund / TT

Under de närmsta 50 åren väntas Sveriges folkmängd växa med 2,2 miljoner människor till 12,6 miljoner, visar SCB:s senaste befolkningsframskrivning. Det motsvarar en ökning med 22%.

”Sedan 1970 har befolkningen ökat med 28%, så det är en lite långsammare ökning än de senaste 50 åren”, säger Lena Lundkvist, demograf på SCB.

Dels väntas befolkningsökningen bero på att fler föds än dör. Kvinnor väntas emellertid vara äldre när de får barn. Det innebär både att färre kvinnor får barn överhuvudtaget och att färre får flera barn.

Dels väntas befolkningsökningen bestå i att fler invandrar än utvandrar. Dock väntas antalet utvandrare öka och vara fler än tidigare år, samtidigt som antalet som invandrar väntas ligga på genomsnittet för 2000-talet.

Mest väntas befolkningen öka i de äldre åldrarna. År 2070 beräknas knappt 50% av befolkningen vara mellan 25 och 64 år.

”Även andelen som är under 25 väntas krympa medan andelen som är 65 år och äldre kommer att växa. Båda beräknas år 2070 utgöra drygt 25 procent vardera av befolkningen”, säger Lena Lundkvist.