Fondjätten spår ett upplöst korsägande i Ivärdensfären

De institutionella investerarna i Industrivärden spelade en avgörande roll i att Anders Nyrén fick packa väskan och lämna investmentbolaget. Ossian Ekdahl, chef för ägarstyrning på Första AP-fonden, tror att nästa steg blir att lösa upp korsägandet i sfären. ”Jag tror det är en förändring på gång”, säger han till Affärsvärlden.

I slutet av förra veckan höll Industrivärden ett möte med ett antal institutionella investerare i en konferenslokal i Stockholm.

Där informerades investerarna om att huvudägarna i Industrivärden meddelat valberedningen att de saknade förtroende för vd Anders Nyrén och att valberedningen därefter förändrat förslaget till bolagsstyrelsen. I den nya versionen föreslogs Fredrik Lundberg ta över ordförandeklubban efter att Anders Nyrén meddelat att han inte stod till förfogande.

– Vi välkomnar de här förändringarna, att Fredrik Lundberg tar över som ordförande exempelvis. Vi tror att det här kommer att ge oss bättre möjligheter att samarbeta med Industrivärden som huvudägare till ett antal bolag, säger Ossian Ekdahl vid Första AP-fonden till Affärsvärlden.

Har det varit samarbetsproblem tidigare?
– Ja, det tycker jag, därför att vi har haft svårt att samarbeta i vissa lägen. Och vi har framfört kritik tidigare, bland annat på Handelsbankens stämma i fjol.

Vad har det varit svårt att samarbeta med Industrivärden om?
– Ja, det har varit många saker. Framförallt har det varit en fråga om inställning. Man har ju inte velat lyssna på de mindre institutionella ägarna i tillräckligt stor utsträckning, men det har man sagt, från bland annat Fredrik Lundbergs håll, att man ska börja lyssnar mer på oss och ha ett bättre samarbetsklimat framöver.

Vad har det mer varit svårt att samarbeta kring?
– Ja, vi har flera gånger framfört synpunkter på det här med att man sitter i varandras styrelser och det har man tidigare inte velat lyssna på. Men nu tror jag att det är en förändring på gång.

Vad har Första AP-fonden spelat för roll i det som hänt i Industrivärden?
– Vi har framfört kritik vid flera tillfällen och har varit en av dem som hårdast drev kravet på att få en oberoende granskning om vad som hänt med flygresor och annat. Vi framförde också hård kritik mot Anders Nyrén på SCA:s stämma nyligen.

Vad sades under mötet med Industrivärden i fredags?
– Vi fick information om att huvudägarna i bolaget tänkte föreslå för valberedningen att man skulle ta den här lösningen i stället för den tidigare.

Vad gav man som förklaring?
– Man ville åstadkomma ett bättre samarbetsklimat och att man insett att personer i Industrivärdens ledning inte hade samma bra förtroende från oss som minoritetsägare.

Vad har hänt sedan valberedningens tidigare förslag fram tills nu?
– Det har varit en stämma i SCA där väldigt mycket av kritiken framfördes. Den har väl varit någorlunda känd sedan tidigare men där blev den uttalad fullt ut.

Tror du att SCA-stämman låg till grund för beslutet att sparka Nyrén?
– Ja, det gjorde det absolut. Det var en av de viktiga sakerna, den kritik som hade framkommit under stämman.

Tycker du att Industrivärden nu går miste om stor kompetens när Anders Nyrén lämnar?
– Jag väljer att se det som att man får en kompetens i att Fredrik Lundberg tar över. Det ser vi som något väldigt positivt.

Hur ser du på korsägandet i Industrivärdensfären?
– Det är någonting som man behöver fortsätta jobba med så att man löser upp det. Och det tror jag är på gång också.

Vill du se en upplösning?
– Ja, att man sitter i varandras styrelser och att bolagen äger varandra så att säga. Industrivärden kommer däremot att fortsätta vara en viktig ägare i flera av de här bolagen. Men det är en helt annan sak och det kan de fortsätta med.

I faktarutan nedan finns intervjuer med AMF:s aktiechef Anders Oscarsson och Swedbank Roburs Marianne Nilsson som är ansvarig för fondens ägarfrågor.

Första AP-fonden äger inga aktier i
Industrivärden men däremot i ett antal bolag där industrivärden är huvudägare.

Fondbolagen om Anders Nyréns sorti

Anders Oscarsson, aktiechef och ägaransvarig på AMF.

 

Vad anser du om att Industrivärden ger Anders Nyrén sparken?
– Jag tror det är bra för Industrivärden att få Fredrik Lundberg som ordförande. Det är också bra för sfären att få lite lugn och ro från allt som har hänt. Det tror jag också att Fredrik Lundberg kan bidra med.

Hur ser du på Nyréns sorti?
– Det hade naturligtvis varit bättre för alla parter om det skett tidigare. Nu blev det först efter kritik från såväl institutioner som huvudägare. Vi var fyra institutionella investerare som på stämman var uppe och kritiserade allt ifrån styrelse och valberedning till revisor och Anders Nyrén.

Vilken roll har AMF spelat i det här?
– Tillsammans med Första och Fjärde AP-fonden samt Swedbank Robur krävde vi en oberoende granskning av turerna i SCA. Resultatet visade inget brottsligt men vi ansåg ändå att det fanns allvarlig kritik avseende överutnyttjande av flyg, transaktioner med närstående och otydliga roller inom sfären. Sverker Martin-Löf och Jan Johansson hade redan tagit konsekvensen av detta och lämnat, men inte Anders Nyrén som var ordförande i revisionsutskottet. Det var i den egenskapen vi kritiserade honom på stämman.

Vad var det som gjorde att valberedningen ändrade sitt förslag?
– Nu sitter inte jag i valberedningen men det jag kan konstatera är att det fanns ny information där huvudägarna hade ändrat sin uppfattning om Anders Nyrén var lämplig som ordförande eller inte.

Vad är det bästa som Anders Nyrén har tillfört Industrivärden under sina 14 år som vd?
– Investeringen i Ica ska han ha beröm för.

 

——-

 

Marianne Nilsson, vice vd Swedbank Robur och ansvarig för ägarfrågor.

 

Hur ser du på att Anders Nyrén lämnar Industrivärden?
– Vi tycker det är ett bra förslag och välkomnar att Fredrik Lundberg har föreslagits som ny ordförande för Industrivärden. Vi tycker att bolaget behöver en nystart. Det aktiva ägandet som Industrivärden står för och som ligger i bolagets affärsidé fyller en viktig funktion. Samtidigt är det viktigt att det arbetet drivs i samklang med marknadens värderingar och att det finns förutsättning för en konstruktiv dialog mellan huvudägare och minoritetsägare. Historiskt så har den ibland haltat men vi hoppas på förändring och tror det finns goda förutsättningar för det.

Vad är det som har haltat i kommunikationen mellan er och Industrivärden?
– I fjol hade vi institutionella ägare exempelvis en diskussion kring arvodena i Volvo, i år har vi haft en diskussion kring utredningarna i SCA. Vi lägger stor vikt vid att ha en bra dialog mellan huvudägare och minoritetsägare och vår förhoppning är en större lyhördhet från Industrivärdens sida framöver.

Har inte Anders Nyrén klarat detta, enligt dig?
– Vi tyckte att Industrivärden behövde en nystart och precis som i SCA:s fall är det dags att återskapa aktieägarnas förtroende och börja bygga för framtiden. Då tycker vi att det är naturligt att personer som förknippas med historiska problem kliver åt sidan.

Vad har Swedbank Robur spelat för roll i det som har hänt?
– Vi och andra institutionella ägare har haft kontakter med Industrivärdens större ägare där vi varit tydliga i vår kritik mot beteenden som skadat varumärken i exempelvis SCA. Vi har också framfört kritik mot händelserna direkt på bolagsstämman. Detta har säkert också påverkat besluten.

Vad har hänt sedan valberedningens tidigare förslag fram tills nu?
– Vi har fört en kontinuerlig dialog med Industrivärdens större ägare. Det är egentligen det jag kan säga.

 

nullnull

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här