För billigt tillväxtbolag

ANALYS Wise Group är en doldis som lockar med god tillväxt, pressad värdering och hög direktavkastning. Skepsisen mot aktien framstår som väl stor.

KÖP Wise Group gjorde entré på First North 2007 och handlas sedan 2015 på Stockholmsbörsens Small Cap-lista. Börsvärdet uppgår till knappt 400 miljoner kronor. Sedan 2007 har bolaget ökat omsättningen med nära 27 procent per år till fjolårets dryga 800 miljoner. Även om tillväxttakten minskat till knappt 13 procent per år de senaste fem åren, har bolaget varit ett minst sagt pålitligt tillväxtbolag.

Dagens Wise Group, byggt såväl organiskt som via förvärv, består av ett tiotal bolag verksamma inom tre segment: Rekrytering & Konsultuthyrning, HR Konsulting & Ledarutveckling samt Digitala HR-tjänster. I fjol kom 97 procent av omsättningen från Sverige, medan Finland och Danmark stod för resten.

Aktien har varit en trist historia sedan inledningen på fjolåret, med ett kursfall från drygt 70 kronor till nuvarande knappa 53 kronor. Nedgången kan ses i ljuset av att bokslutet för 2017 visserligen visade på goda 16 procents tillväxt, men på ett rörelsevinsttapp på 11 procent.

Den vikande lönsamheten förklaras uteslutande av stora förluster i bolagets danska verksamhet. Efter beslut om avveckling av större delen av den danska verksamheten i fjol, vilket medförde ökade kostnader, blev belastningen från den danska verksamheten hela 13,7 miljoner kronor på rörelsenivå. Det kan ställas i relation till Wises rörelseresultat (ebit) på 38,6 miljoner för helåret.

Justeras Wise rörelsevinst för de danska förlusterna, som lär vara historia, samt avskrivningar på immateriella tillgångar från förvärv på 7,1 miljoner, var ebita-resultatet drygt 59 miljoner. Det närmast obelånade Wise handlas då till ev/ebita på under 7 på fjolårets justerade siffror. Utdelningen på 3 kronor per aktie innebär samtidigt en direktavkastning på fina 5,7 procent. Varför är tillväxtbolaget så billigt?

Först och främst är det ett litet bolag sett till börsvärde. Handeln är dessutom tunn och det är nästan inga institutioner som upptäckt aktien. Lägg därtill en viss osäkerhet efter flera avhopp på ledningssidan. Vd sedan sex år tillbaka, Roland Gustavsson, slutade i februari och ersattes av Ingrid Höög, tidigare vd på dotterbolaget Wise Professionals. Tre dotterbolagschefer har samtidigt lämnat på kort tid.

Vidare är det låga inträdesbarriärer och hård konkurrens inom framförallt bemanning. Noterbart är dock att det inte hindrat investerarna från att värdera upp välskötta och snabbväxande bemanningsbolaget SJR, en Affärsvärlden-favorit, till ev/ebit 11,5 på fjolårets siffror. Och när vårdbemannaren Dedicare var som hetast i början av fjolåret handlades aktien till uppåt 17 gånger rörelsevinsten.

Samtidigt är Wise inte ett renodlat bemannings- och rekryteringsbolag. Nära en femtedel av omsättningen avser digitala HR-tjänster, bland annat en abonnemangsbaserad molntjänst. Det är en mer stabil verksamhet som för tankarna till Oslonoterade Zalaris, ett bolag Affärsvärlden skrivit om tidigare och som handlas till helt andra multiplar (ev/ebit 20 på konsensusprognosen för 2018). Kanske kan en avknoppning framöver synliggöra värden här?

På våra relativt försiktiga prognoser, med klart lägre tillväxt än historiskt och en relativt stillastående lönsamhet (räknat på fjolårets justerade ebit) handlas aktien till ev/ebit kring 7 och p/e 10. Balansräkningen är stark och direktavkastningen god. Affärsvärlden ser en obefogat stor rabatt och trycker på köpknappen.

 

 

Ovanstående aktieråd från nästa nummer av magasinet Affärsvärlden förpubliceras här exklusivt för Affärsvärlden Analys+ läsare.

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här