Förlust för Active Biotech

Bioteknikföretaget Active Biotechs år 2019 handlade om att fokusera på att etablera en ny grund för bolaget.
Active Biotech

”Under hösten har styrelse och ledning arbetat tillsammans med externa internationella specialister och rådgivare för att analysera värdepotentialen i vår projektportfölj för att identifiera intressanta kliniska indikationer, som kan vara värdehöjande för företaget i den fortsätta utvecklingen. Samtidigt med denna analys utvärderades Active Biotechs finansiella tillgångar. Slutsatserna från dessa parallella utvärderingar utgör grunden för en ny inriktning för företaget”, skriver bolaget i sin bokslutskommuniké.

För det fjärde kvartalet 2019 uppgick nettoomsättningen till 0,9 miljoner kronor (4,8) och bestod av service- och hyresintäkter. Den lägre nivån jämfört med året innan berodde på den genomförda fastighetsavyttringen under andra kvartalet.

Bolagets rörelseresultat för fjärde kvartalet uppgick till -11,2 miljoner kronor (7,1).

Likvida medel vid periodens slut var 59,7 miljoner kronor (25,6).OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.