Förlusten minskar i Active Biotech

Bioteknikföretaget Active Biotech redovisar ett resultat före skatt på -16 miljoner kronor (-72) för det andra kvartalet 2016.

Rörelseresultatet uppgick till -15 miljoner kronor (-70).

Nettoresultatet blev -16 miljoner kronor (-71), eller motsvarande -0,17 kronor per aktie (-0,79).

Nettoomsättningen uppgick till 3,9 miljoner kronor (3,2).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -43 miljoner kronor (-138) för perioden januari-juni.

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 57 miljoner kronor, att jämföras med 77 miljoner vid utgången av det första kvartalet 2016.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.