Forskningsbolag rusar första handelsdagen på Spotlight

Forskningsbolaget Selectimmune Pharma, som fokuserar på infektionsbekämpande immunterapier utan användning av antibiotika, rusade uppåt med 38 procent under sin första handelsdag i samband med listningen på Spotlight Stock Market.

Aktien handlades efter drygt en timmes handel till kursen 10:35 kronor. Teckningskursen uppgick till 7:50 kronor per aktie, baserat på teckningskursen för en enhet om två B-aktier för 15 kronor.

I den pågående kapitalanskaffningen siktade bolaget på att finansiera fas 2-studier för två projekt inriktade mot inflammation och smärta vid urinvägsinfektioner.

Selectimmune Pharmas huvudägare och styrelseordförande Catharina Svanborg avböjde att medverka i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt inför bolagets listning. ”Det är så mycket mediauppmärksamhet och vi tycker att det blir för mycket just nu”, sade Catharina Svanborg.

Forskningen som Selectimmune Pharma bedriver delar bolaget in i tre undergrupper, där den första gruppen som kommit längst i forskningen avser inflammation och smärta vid infektioner. I grupp två finns bakteriella molekyler som skyddar mot skadlig inflammation och den tredje gruppen berör svåra njurinfektioner med risk för blodförgiftning (sepsis). I den tredje gruppen kommer genetiska studier i stora patientpopulationer också att ge möjligheter till att utveckla biomarkörer för identifiering av patienter som har klinisk nytta av behandlingen, en form av diagnos kallad companion diagnostics.

Medan projekten i grupp ett omfattar redan beprövade läkemedel, ett som har godkännande för behandling av ledgångsreumatism (reumatoid artrit) och ett som är godkänt vid behandling av illamående och kräkningar orsakade av cellgifter (cytostatika), är projekten i grupp två och tre ”unika” och väntas ha en ”funktionalitet som på allvar utmanar antibiotika”. För de redan beprövade substanserna har Selectimmune Pharma möjlighet att gå direkt in i fas 2-studier med tanke på att säkerhetsstudier redan har genomförts. Några ytterligare toxicitetsstudier och doseskaleringsstudier i fas 1 behöver därmed inte genomföras.

Totalt består Selectimmune Pharmas forskningsportfölj av fem läkemedelskandidater. I den första gruppen finns två läkemedelskandidater för behandling av akut och kronisk cystit, en form av urinvägsinfektion. Dels rör det sig om en så kallad IL1-beta receptor antagonist som ska hämma överdriven inflammation samt en så kallad NK1R antagonist som ska hämma smärta och nervaktivering. Båda dessa projekt väntas under 2019 gå in i fas 2-studier.

”I och med att vi har möjlighet att gå in direkt i fas II och därmed räknar med att vi ska kunna få ett kassaflöde ganska snabbt, om nu utvecklingen håller, har vi ett ganska begränsat kapitalbehov”, sade Selectimmune Pharmas vd Fredrik Herslow under en aktiekväll den 8 april i år.

Selectimmune Pharmas finansiering innefattar ett begränsat kapitalbehov till och med 2021 med en målbild om licensintäkter för läkemedelskandidaterna i grupp ett som kan ge kapital till och med 2023. Från och med andra kvartalet 2020 förväntas ett ökat kapitalbehov med tanke på att två kliniska studier då ska löpa parallellt.

Emissionen i samband med listningen hade en teckningsgrad på 240 procent. Bolaget tillförs således 30 miljoner kronor före emissionskostnaderna på 2,5 miljoner kronor. Det innebär att börsvärdet på bolaget uppgår till 120 miljoner kronor vid rådande aktiekurs.

Selectimmune Pharma hämtade under mars 2019 dessutom in 10 miljoner kronor till en värdering om 70 miljoner kronor efter den riktade emissionen.

Under 2017 omsatte Infektionsmarknaden 65 miljarder dollar och väntas nå 99 miljarder dollar under 2022. Marknaden för urinvägsinfektion, som läkemedelskandidaterna i grupp 1 avser behandla, väntas under 2024 omsätta 10 miljarder dollar. Uppgifterna baserar Selectimmune Pharma på Abnewswire, bbcresearch och Marketwatch.

Selectimmune pharma är dotterbolag till Linnane Pharma, helägt av bolagets styrelseordförande Catharina Svanborg. Även efter kapitalanskaffningen i samband med listningen av bolaget väntas Catharina Svanborg förbli den klart största ägaren med 43 procent av kapitalet och nästan 72 procent av rösterna.

Enligt överlåtelseavtalet av patenten från Linnane Pharma till Selctimmune Pharma ska Selectimmune Pharma betala en royalty om en procent av bruttointäkterna, dock lägst 120.000 kronor per kvartal. Därtill tillkommer kostnader för patent och patentansökningar om 730.000 kronor, vilket betalades under april 2019.

Av likviden förväntas ungefär hälften gå till finansiering av fas 2-studier, vilket är en prioriterad aktivitet. Den andra hälften ska användas för utveckling av andra substanser till klinisk proof of concept.

Arctic Securities är finansiell rådgivare och emissionsinstitut vid Selectimmune Pharmas listning på Spotlight.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.