Fortinovas introduktionskurs satt till 44 kronor per aktie

Fastighetsbolaget Fortinova har prissatt sin B-aktie till 44 kronor inför börsdebuten på First North idag, torsdagen den 19 november. Erbjudandet var övertecknat och över 5 000 nya aktieägare tillkommer, enligt ett pressmeddelande.
Då erbjudandet omfattar 16 545 455 nyemitterade B-aktier får Fortinova in cirka 728 miljoner kronor. Denna siffra ökar till cirka 800 miljoner kronor om övertilldelningen utnyttjas fullt ut.
 Fortinova lämnar inga pengar på bordet
Hela bolaget är under gällande aktiepris värt cirka 2,2 miljarder kronor efter genomförande av erbjudandet.

Ankarinvesterare i noteringen är fastighetsbolaget Balder, SEB Fonder, ICA-handlarnas Förbund Finans, Kastellporten (dotterbolag inom Bygg-Göta gruppen) och Andra AP-fonden. Dessa har förvärvat sammanlagt 10 880 000 B-aktier i erbjudandet, vilket motsvarar totalt cirka 479 miljoner kronor och cirka 60 procent av erbjudandet.    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här