Fortsatt uppgång för villa- och lägenhetspriser

Priserna på villabostäder och lägenheter har fortsatt stiga på bred front i juni. Det framgår av SBAB Booli Housing Price Index.
Lägenhetspriserna steg i i Storstockholm, Göteborg och Södra Sverige. I norra Sverige sjönk priserna mest, medan de sjönk svagt i Malmö samt norra- och mellersta Sverige.

Villapriserna steg i samtliga regioner och hade sin största ökning i norra Sverige.

“Vi ser ingen coronaeffekt i bostadspriserna att tala om mätt sedan inledningen av året. Om inte arbetslösheten ökar markant i höst från dagens nivå finns heller ingen anledning att tro på några stora prisfall på bostadsmarknaden i år”, kommenterar SBAB:s chefsekonom Robert Boije.    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här