Fyrtal i flaggor inför Nowonomics notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Nowonomics inför noteringen den 7 april och hittat fyra flaggor.
IPO

Den 7 april noteras fintechbolaget Nowonomics på NGM SME. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat fyra flaggor, en för tveksamma incitament, en för framtida kapitalbehov, en för rabatterad emission tätt inpå IPO, och slutligen en för hårdsäljande kommunikation.

Den första flaggan, för tveksamma incitament, hissas då Mangold, som är finansiell rådgivare i IPO:n, äger aktier och är teckningsåtagare i Nowonomics IPO.

”Det är inte samma bolag som är finansiell rådgivare som är aktieägare i Nowonomics AB”, kommenterar VD Rutger Selin.

Nowonomics
Lista NGM SME
Storleksklass Mikrobolag
Börsvärde efter noteringen 95 Mkr
Sista teckningsdag 2021-03-25
Första handelsdag 2021-04-07

IPO-Guiden behåller dock flaggan då det är två bolag inom samma rådgivare.

Flagga nummer två, för framtida kapitalbehov, hissas då det inte ges någon information i memorandumet om det långsiktiga finansieringsbehovet.

Vad gäller den tredje flaggan, för rabatterad emission tätt inpå IPO, framgår det av memorandumet att det under 2020 gjordes tre emissioner till teckningskurser mellan 4,76 och 6 kronor per aktie. Aktuell IPO-teckningskurs på 12 kronor är därmed upp till 152% högre. Någon motivering till värderingsskillnaden finns inte.

”Den senaste emissionen i bolaget som registrerats hos Bolagsverket 2021 gjordes till kursen 8,92 kronor. Genomsnittlig emissionskurs sedan bolaget grundades är 14,91 kronor”, kommenterar VD Rutger Selin.

IPO-guiden konstaterar dock att emissionen som gjordes till kursen 8,92 kr avser nyttjande av teckningsoptioner och behåller flaggan.

Den sista och fjärde flaggan, för hårdsäljande kommunikation, hissas då det i memorandumet under tabellen Aktiekapitalets utveckling anges teckningskurs i form av splittade aktier där det ska vara osplittade aktier. Det gör det svårt att följa tidigare gjorda emissioner.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA NOWONOMICS SIDA PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är torsdag den 25 mars och teckningskursen är 12 kronor (1TO per 1 aktie).

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
Fantasma Games Inväntar notering First North 2021-03-12 2021-03-2­­3 Läs här
Embellence Group Teckningstid pågår First North 2021-03-23 2021-03-24 Läs här
ACQ Bure Teckningstid pågår Nasdaq Mid 2021-03-23 2021-03-25 Läs här
Idun Industrier Teckningstid pågår First North 2021-03-23 2021-03-25 Läs här
Pierce Group Teckningstid pågår Nasdaq Mid 2021-03-25 2021-03-26
LMK Group Teckningstid pågår First North 2021-03-25 2021-03-29
Pharmiva Teckningstid pågår First North 2021-03-19 2021-03-31 Läs här
Euroafrica Digital Ventures Teckningstid pågår First North 2021-03-22 2021-04-06 Läs här
Polymer Factory Inväntar notering Spotlight 2021-03-11 2021-04-07 Läs här
Plexian Teckningstid pågår First North 2021-03-30 2021-04-14
Trainimal Teckningstid pågår NGM SME 2021-03-31 2021-04-16
Dlaboratory Teckningstid pågår First North 2021-03-26 2021-04-21 Läs här