G5 Entertainment fortsatte växa- rekordhög rörelsemarginal

Spelutvecklaren G5 Entertainment redovisar en omsättning som var lägre än väntat under första kvartalet. Rörelsevinsten ökade och på sista raden var vinsten högre än väntat.
G5 Entertainment
G5 Entertainment utvecklar spel till mobiltelefonen som riktar sig särskilt mot kvinnor över 35. Foto: G5
”Den intäktstillväxt som vi kunnat notera under de senaste två kvartalen höll i sig även in i årets första kvartal. Tack vare framgången för vår egen spelportfölj, särskilt den nya generationen spel, i kombination med vår effektiva kostnadskontroll, nådde G5: s rörelsemarginal återigen en rekordnivå”, konstaterar vd Vlad Suglobov.

Omsättningen steg 4,7% till 326,6 miljoner kronor (312,0). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 348. Räknat i dollar var tillväxten 22%.

Rörelseresultatet blev 59,9 miljoner kronor (38,8). Rörelsemarginalen var 18,3% (12,4).

Resultatet efter skatt blev 53,8 miljoner kronor (33,5), analytikerkonsensus 49.

Resultat per aktie hamnade på 6,26 kronor (3,72).

Kostnaderna för användarförvärv låg under perioden på 56,3 miljoner kronor (68,4), vilket motsvarar 17% av omsättningen (22).

”Trots att vi levererade en större intäktsökning än året innan, investerade vi 18% mindre i användarförvärv. Den förbättrade ekonomin för våra användarförvärv understryker den effektivitet vi har uppnått under det senaste året genom att stärka våra UA-team och bygga upp M.A.R.S, vår plattform för att bedriva och analysera användarförvärv”, säger G5-chefen Vlad Suglobov

Antalet månatligt aktiva kunder steg med 11% till 7,0 miljoner. Antalet genomsnittliga månatligt unika betalande kunder minskade med 4%. Den genomsnittliga månadsintäkten per användare ökade 25% till 63,5 dollar.

Spelet Sherlock som släpptes globalt för sex månader sedan har gått starkt för G5 och stod för 7% av intäkterna under april. Sherlock är därmed bolagets tredje största spel på en månatlig basis, efter Hidden City och Jewels of Rome.

Den nya generationen spel stod för 43% av intäkterna under första kvartalet. G5:s egenutvecklade spel genererade 63% av intäkterna, jämfört med 45% för ett år sedan.

”Utvecklingen av våra nya spel fortsätter och vi planerar att släppa sex nya spel under 2021. Vårt mål är att upprätthålla en spelportfölj med ett regelbundet inflöde av nya högkvalitativa spel.”

När det gäller nyheten i förra veckan att Microsoft sänker butiksavgifterna från nuvarande 30% till 12% från första augusti skriver G5 följande:

”Vi förväntar oss att detta kommer ha en starkt positiv effekt på vår bruttomarginal samt på
vår rörelsemarginal med ett antal procentenheter och därigenom på resultatet för andra halvåret, då vi får stora intäkter från Windows Store.”

G5 Entertainment, Mkr Q1-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 326,6 348 -6,1% 312,0 4,7%
Rörelseresultat 59,9 38,8 54,4%
Rörelsemarginal 18,3% 12,4%
Nettoresultat 53,8 49 9,8% 33,5 60,6%
Resultat per aktie, kronor 6,26 3,72 68,3%

Konsensusdata från Factset