Gaming Innovation Group förbättrar resultatet

Bettingbolaget Gaming Innovation Group redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Ebtida-resultatet stärktes och blev positivt. Bolaget guidar ett helårsresultat i nedre delen av intervallet.
Omsättningen steg 77,2% till 17,9 miljoner euro (10,1). Justerade intäkter ökade 42% på årsbasis.

Ebitda-resultat blev 3,2 miljoner euro (-0,4), med en ebitda-marginal på 17,9%.

Rörelseresultatet blev -1,6 miljoner euro (-9,2).

Resultatet efter skatt blev -4,9 miljoner euro (-8,4).

Resultat per aktie hamnade på -0,06 euro (-0,09).

Bolagets VD Richard Brown skriver i en kommentar att merparten av de nya kontrakten kommer från nyligen reglerade marknader. Under kvartalet har man fortsatt att exekvera på kostnadsbesparingsprogrammet.

Nya restriktioner i Tyskland väntas ha en kortsiktig negativ påverkan på resultatet.

Vad avser framåt bedömer man att intäkterna för 2020 kommer ligga i lägre delen av det tidigare guidade intervallet om 52 till 57 miljoner euro. Ebitda-resultatet väntas hamna runt 11 miljoner euro, jämfört med guidningen om 12 till 15 miljoner euro.

Gaming Innovation Group, MEUR Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 17,9 10,1 77,2%
EBITDA 3,2 -0,4
EBITDA-marginal 17,9%
Rörelseresultat -1,6 -9,2
Nettoresultat -4,9 -8,4
Resultat per aktie, EUR -0,06 -0,09