Getinges orderingång bättre än väntat – höjer utdelningen

Medicinteknikbolaget Getinge redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Justerat ebita-resultat var något lägre än väntat. Utdelningen föreslås att höjas i linje med förväntningar.
Omsättningen steg 4,0% till 8 839 miljoner kronor (8 498). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 8 687.

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 1 817 miljoner kronor (1 673), väntat 1 943.

Rörelseresultatet blev 1 610 miljoner kronor (1 477). Rörelsemarginalen var 18,2% (17,4).

Justerat rörelseresultat utföll på 1 724 miljoner kronor (1 546), med en justerad rörelsemarginal på 19,5% (18,2).

Resultatet före skatt var 1 541 miljoner kronor (1 365).

Resultatet efter skatt blev 1 104 miljoner kronor (910), analytikerkonsensus 1 087.

Orderingången landade på 7 137 miljoner kronor (7 194), vilket är 3% högre än analytikerkonsensus.

I utdelning föreslås 3,00 kronor (1,50), väntat 3,00.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 2 544 miljoner kronor (1 680).

”För 2021 är vår bedömning att omsättningen kommer att stärkas successivt utifrån 2019 års nivå till som lägst 27 miljarder kronor, i takt med att sjukvården återgår till normal kapacitet. Långsiktigt förväntar vi oss en omsättningstillväxt om 2-4% organiskt per år”, skriver bolaget.

Getinge, Mkr Q4-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2019 Förändring
Orderingång 7 137 6 903 3,4% 7 194 -0,8%
Nettoomsättning 8 839 8 687 1,7% 8 498 4,0%
EBITA, justerat 1 817 1 943 -6,5% 1 673 8,6%
Rörelseresultat 1 610 1 477 9,0%
Rörelsemarginal 18,2% 17,4%
Rörelseresultat, justerat 1 724 1 546 11,5%
Rörelsemarginal, justerad 19,5% 18,2%
Resultat före skatt 1 541 1 365 12,9%
Nettoresultat 1 104 1 087 1,6% 910 21,3%
Kassaflöde från löpande verksamhet 2 544 1 680 51,4%
Utdelning per aktie, kronor 3,00 3,00 0,0% 1,50 100,0%

Konsensusdata från Factset