Gigger Group ökar omsättningen kraftigt

Saas-bolaget Gigger Group redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.
Omsättningen steg 57,5% till 13,7 miljoner kronor (8,7).

Rörelseresultatet blev -0,6 miljoner kronor (-0,1).

Resultatet före och efter skatt var -0,8 miljoner kronor (-1,4).

”Vi har under verksamhetsåret 2020 följt planen i en väl uttalad strategi för att nå våra målsättningar och under det kommande året står vi väl rustade för att ta nästa steg på denna resa. Intresset för vår verksamhet är stor, gig-ekonomin är en av de störst växande i stora delar av världen”, kommenterar vd:n Håkan Fritz som menar att 2021 är ett år då det värsta som kan hända är att bolaget ”bara” fortsätter att växa som under 2020.

Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,02).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 1,1 miljoner kronor (-5.5).

Likvida medel uppgick till 10,2 miljoner kronor (1,4).

Gigger Group, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 13,7 8,7 57,5%
Rörelseresultat -0,6 -0,1
Resultat före skatt -0,8 -1,4
Nettoresultat -0,8 1,4
Resultat per aktie, kronor -0,01 -0,02
Kassaflöde från löpande verksamhet 1,1 -5.5
Likvida medel 10,2 1,4 628,6%
Utdelning per aktie, kronor 0 0