Glycorex minskar förlusten

Medicinteknikbolaget Glycorex redovisar ett resultat före skatt på -0,8 miljoner kronor (-2,0) för det andra kvartalet 2016.

Rörelseresultatet blev -0,8 miljoner (-2,0).

Nettoresultatet uppgick till -0,8 miljoner (-2,0), motsvarande -0,01 kronor per aktie (-0,03).

Nettoomsättningen var 7,0 miljoner (7,0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 1,7 miljoner (-0,9) för perioden januari-juni. Kassaflöde från investeringsverksamheten under samma period uppgick till -2,6 miljoner (-2,7).

Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar vid rapportperiodens utgång uppgick till 11,1 miljoner kronor (6,2).

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.