Granbarkborrar sänker Bergs Timbers resultat

Bergs Timbers omsättning och rörelseresultat tyngdes av fortsatta prisnedgångar för sågade och hyvlade trävaror under det tredje kvartalet till följd av granbarkborreskadade skogar.

Det skriver vd Peter Nilsson i delårsrapporten.

Efterfrågan på trävaror är fortsatt hög skriver han, men “höga avverkningsvolymer resulterar i fullt utnyttjande av sågverkskapaciteten med överutbud av trävaror som följd”.

Marginalerna för bolagets svenska sågverk är “väsentligt lägre” under det tredje kvartalet och som bolaget tidigare meddelat kommer produktionen att minskas under vintern.

“Priset på timmer har kommit ned och kommer under det fjärde kvartalet att delvis kompensera för de lägre försäljningspriserna”, skriver Peter Nilsson, som dock räknar med att marknaden för trävaror kommer att vara osäker och utmanande även framgent.

Under sommaren förvärvades Fågelfors Hyvleri, som tillverkar träpellets, för 48 miljoner kronor. Hyvleriet är nu fullt integrerat.

“Produktionsvolymerna i den nya pelletsfabriken är enligt plan och vi räknar med att nå full kapacitet om ca 100.000 ton per år under 2020”, skriver Peter Nilsson.

Bergs Timber redovisar ett resultat efter skatt på -3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (58). Resultatet per aktie uppgick till -0:01 kronor (0:17).

Nettoomsättningen uppgick till 721 miljoner kronor (805).

Resultatet före skatt uppgick till -6 miljoner kronor (62).

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här