Handelsbanken ökade rörelseresultatet mer än väntat

Handelsbanken redovisar intäkter som var högre än väntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var högre än väntat. Utdelningen föreslås att höjas.
Handelsbankens vd Carina Åkerström under pressträffen på bankens huvudkontor i Stockholm. Handelsbanken drar kraftigt ner på antalet kontor. Cirka tusen personer berörs de närmaste åren, enligt banken. Foto: Janerik Henriksson / TT
De totala intäkterna uppgick till 11 431 miljoner kronor (11 376), vilket var bättre än Factsets analytikerkonsensus som låg på 11 052 miljoner kronor.

Räntenettot uppgick till 7 861 miljoner kronor (8 090), väntat 7 919 miljoner kronor.

Provisionsnettot blev 2 884 miljoner kronor (2 766), väntat var 2 762 miljoner kronor.

Tradingnettot uppgick till 540 miljoner kronor (413), konsensus 304 miljoner kronor.

I kvartalet genomfördes en reservering till resultatandelssystemet Oktogonen med
-213 miljoner kronor.

Rörelsekostnaderna uppgick till 5 616 miljoner kronor (5 554), analytikerkonsensus var 5 570 miljoner kronor.

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 5 815 miljoner kronor (5 822), väntat var 5 479 miljoner kronor.

Kreditförlusterna uppgick till 97 miljoner kronor (130), väntat var 610 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 5 712 miljoner kronor (5 695), väntat var 4 928 miljoner kronor.

Nettoresultatet blev 4 370 miljoner kronor (4 381), väntat var 3 842 miljoner kronor.

Bolaget ökar utdelningen till 4,10 kronor (0), väntat var 4,00.

Handelsbanken, Mkr Q4-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2019
Intäkter 11 431 11 052 3,4% 11 376
Räntenetto 7 861 7 919 -0,7% 8 090
Provisionsnetto 2 884 2 762 4,4% 2 766
Tradingnetto 540 304 77,6% 413
Rörelsekostnader -5 616 -5 570 -5 554
Rörelseresultat före kreditförluster 5 815 5 479 6,1% 5 822
Kreditförluster -97 -610 -130
Rörelseresultat 5 712 4 928 15,9% 5 695
Nettoresultat 4 370 3 842 13,7% 4 381
Utdelning per aktie, kronor 4,10 4,00 2,5% 0

Konsensusdata från Factset