Handelsstopp i Prime Livings preferensaktier

Båda preferensaktierna i bostadsutvecklaren Prime Living handelsstoppade vid halv ett på tisdagen.
Vid tidpunkten för handelsstoppet var preferensaktien C upp 35,6% och preferensaktien B upp 61,1%.

Uppgången var en fortsättning på måndagen när preferensaktierna rusade 100 respektive 61%. Detta som en följd av att Studentbostäder i Sverige går till börsen genom samgående med Prime Living.