Här är aktierna som handlas exklusive rätt till utdelning

Fem fastighetsbolag på Stockholmsbörsen samt Getinge handlas idag exklusive utdelning.
Fem fastighetsbolag på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholms huvudlista, samt medicinteknikbolaget Getinge handlas idag den 29 juni exklusive rätt till utdelning, enligt följande:

* Corem preferensaktie 5,00 kronor (utdelningen är 20,00 kronor i årstakt)
* Corem B-aktie 0,15 kronor (utdelningen är 0,60 kronor i årstakt)
* Fastpartner preferensaktie 1,67 kronor (utdelningen är 6,68 kronor i årstakt)
* Getinge 1,50 kronor
* Klövern prefernsaktie 5,00 kronor (utdelningen är 20,00 kronor i årstakt)
* SBB B-aktie 0,15 kronor (utdelningen är 0,60 kronor i årstakt)
* SBB D-aktie 0,50 kronor (utdelningen är 2,00 kronor i årstakt)
* Sagax D-aktie och preferensaktie (utdelningen är 2,00 kronor i årstakt)

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här