Hemnet anar avmattning på villamarknaden

Försäljningstiderna på villamarknaden är nu något längre än innan sommaren och budgivningarna driver inte upp priset i samma utsträckning, skriver Hemnet.
Villa till salu
En till salu-skylt. Foto: Fredrik Sandberg /TT

På lägenhetsmarknaden är det ungefär samma läge som det var innan sommaren, skriver Hemnet. Försäljningstiderna är korta och försäljningsvolymerna höga.

”Lägenhetsmarknaden har under början av hösten fortsatt att präglas av en hög aktivitet med många försäljningar. Ett liknande mönster som vi sett under större delen av pandemin. Det publiceras mycket bostäder och även om efterfrågan ser ut att ha minskat något är den fortsatt på en hög nivå generellt vilket är en förutsättning för dessa höga säljvolymer”, säger Erik Holmberg marknadsanalytiker på Hemnet.

På villamarknaden syns dock en viss avmattning. Försäljningstiderna är nu något längre och budgivningarna driver inte upp priset i riktigt samma utsträckning.

Samtidigt ligger prisförväntningarna bland köparna på ungefär samma nivå som föregående månad, men med en viss ökad tro på stillastående priser. Hemnet skriver samtidigt att de nu inte ser samma höga köpintention på marknaden som var fallet under hösten 2020.