Hög aktivitet hos PE-bolagen

God tillgång på kapital och flitiga private equity-aktörer drev i fjol på den nordiska transaktionsmarknaden. Mycket tyder på hög aktivitet inom M&A även framöver.

Fjolåret uppvisade en hög aktivitet i Norden inom segmentet sammanslagningar och uppköp, eller så kallade mergers and aquisitions, M&A. Statistiken talar ett tydligt språk. Det genomfördes 1 153 affärer till ett transaktionsvärde av 85 331 miljoner euro, enligt det brittiska marknadsundersökningsföretaget Mergermarket. Detta var förvisso en minskning jämfört med re­kordåret 2017, då transaktionsvärdet i Norden noterades på hisnande 104 268 miljoner euro, men ändå avsevärt högre än exempelvis 2013, då motsvarande siffra var 43 700 miljoner euro. Och det är enligt Mergermarket framför allt private equity-sektorn som mot bakgrund av en rekordstor tillgång på kapital fortsätter att elda på den nordiska transaktionsmarknaden. Vad pågår då för närvarande hos de större svenska private equity-bolagen och vad tror de om affärsaktiviteten under 2019?

Låt oss börja med Altor. Riskkapitalbolaget stängde i februari sin femte och hittills största fond med ett kapital på 2,5 miljarder euro, varav merparten härrör från tidigare investerare i form av exempelvis amerikanska universitetsstiftelser och nordiska pensionsfonder. Andreas Källström Säfweräng, som tidigare har arbetat på Goldman Sachs investmentbankingavdelning i London men som i dag är partner på Altor, berättar att fonden riktar in sig på Norden och den tyskspråkiga delen av Europa samt har ett brett investeringsfokus. De kan förvärva majoritets- eller minoritetsposter i bolag inom allt från verkstad och hälso/sjukvård till konsumentprodukter och finansiella tjänster. Under 2018 gav sig Altor in på den tyska tandvårdsmarknaden genom att börja investera i lokala tandkliniker med syftet att bygga upp en landstäckande klinikkedja under namnet Konfi Dents, vilken nu närmar sig en omsättning på en miljard kronor, enligt Andreas Källström Säfweräng. I fjol köpte Altor även en majoritetspost inom redovisnings- och rådgivningsföretaget LRF Konsult.

– Vi är inte knutna till specifika sektorer utan är generellt intresserade av bolag där det finns stark tillväxtpotential och möjligheter till att stärka marginalerna. Vi är även intresserade av företag som kan förbättra verksamheten med hjälp av digital teknik, eller som redan har digitala och abonnemangsbaserade affärsmodeller, säger han.

Han lyfter bland annat fram Altors investering under 2017 i översättningsbolaget BTI Studios, en global aktör inom textning och dubbning av filmer och serier.

– Det är ett bolag som har framtiden för sig i och med den explosionsartade ökningen av innehåll, och där man kan använda artificiell intelligens för att förenkla processen för dubbning och textning, säger Andreas Källström Säfweräng.

En bransch som han anser vara svåranalyserad är den fysiska detaljhandeln i och med konkurrensen från den ständigt växande e-handeln. Konsumentprodukter – främst inom sport och fritid – är dock fortsatt intressanta. Altor köpte i slutet på 2017 en post i Boråsföretaget Revolutionrace som säljer outdoorprodukter över nätet.

– Vi är avvaktande gentemot den fysiska handeln, men tror å andra sidan att den negativa trenden kommer att ta slut. Frågan är bara när och vilken roll som de fysiska butikerna kommer att spela i framtiden, säger han.

Globalt sett sitter private equity-bolagen för närvarande på rekordstora mängder kapital som ska sättas i arbete. Det torra krutet uppmättes i september i fjol till 1 1oo miljarder amerikanska dollar, enligt analysföretaget Preqin, vilket innebär att konkurrensen om investeringarna ökar.

– Vi tror på en minst lika hög aktivitet på transaktionssidan 2019 jämfört med i fjol, både för vår egen del och för marknaden generellt. Men värderingsnivåerna är en utmaning, och i klassiska auktionsprocesser är konkurrensen hög till följd av den goda tillgången på kapital. Därför måste vi med omsorg välja processerna som vi vill delta i, säger Andreas Källström Säfweräng.

När meddelas Altors nästa investering? Han säger till Affärsvärlden att de i skrivande stund deltar i ett antal auktionsprocesser och bilaterala samtal.

– Det är tyvärr svårt för mig att säga någonting mer konkret än så.

Riskkapitalbolaget Triton stängde i december 2018 sin femte fond med 5 miljarder euro i inhämtat kapital, vilket kan jämföras med deras förra fond som hade 3,5 miljarder euro. Thomas Hofvenstam, Nordenchef på Triton och med ett förflutet på det börsnoterade investmentbolaget Ratos, säger att de genom fondkapitalet siktar på att göra 15–18 investeringar i de norra delarna av Europa de närmaste fyra åren. De har redan hunnit med tre stycken. Före årsskiftet slutfördes köpet av kullagertillverkaren SKF:s division Motion Technologies, ett förvärv som kommunicerades i somras men som placerades i den femte fonden. Sedan dess har Triton också köpt den nederländska onlinebaserade researrangören Sunweb, som omsätter drygt 6 miljarder kronor, och det tyska emballagebolaget IFCO Systems – en affär värd sammanlagt 2,5 miljarder dollar. Och fler förvärv väntar under året.

– I vår investeringskommitté tittar vi regelbundet på fem till tio aktiva case, även om vi enbart investerar i något enstaka. Men vi har ett bra dealflow just nu och jag skulle bli förvånad om vi inte gjorde ytterligare någon affär före halvårsskiftet, säger Thomas Hofvenstam.

Fonden – vars kapital härrör från universitetsstiftelser, pensionsfonder och nationella investeringsorgan – ska fokusera på sektorer som industri, konsument och hälsa/sjukvård.

– Vi är intresserade av sunda bolag, men där det finns någon form av komplikation. Det kan vara för hög belåning, operationella svårigheter, att de utgör bortglömda delar av stora koncerner eller bolag där ledningen inte har utnyttjat potentialen med digitaliseringen. Det ska finnas en tydlig utmaning för oss som nya ägare att ta tag i, vi gillar att kavla upp ärmarna, säger Thomas Hofvenstam.

Hur tänker han då kring investeringar i industribolag, som inte sällan är cykliska och konjunkturkänsliga, när en lågkonjunktur kan vänta runt hörnet?

– Vi är långt in i en positiv konjunkturcykel och man kan ana att någonting kommer att ske de närmaste åren. Om man köper industribolag vid en sådan tidpunkt är det viktigt att få en balanserad värdering initialt — att inte betala för mycket. Sedan måste man göra en noggrann genomgång av hur bolaget påverkas om lågkonjunkturen kommer och vilka åtgärder som då kan vidtas, säger han och tillägger:

– Det vore tjänstefel att köpa ett industribolag till skyhöga multiplar som faller efter något år. Å andra sidan är vår investeringsstrategi att inte söka efter perfekta bolag, utan de som kräver operationella ingrepp. Det gör att vi kan hitta objekt som flyger lite under radarn på en marknad som relativt sett har höga värderingsnivåer.

Våren 2018 stängde riskkapitalbolaget Nordic Capital sin nionde fond med ett kapital på 4,3 miljarder euro. Andreas Näsvik, partner och ansvarig för investeringar inom Industrial Goods & Services på riskkapitalbolaget, säger att de framför allt fokuserar på mindre konjunkturkänsliga sektorer som hälso och sjukvård, finansiella tjänster och betalningslösningar.

– Vi upplever att vi är i slutet av en bra konjunkturkurva och då blir det för oss lite högre ribba för traditionella industri-investeringar. Vi söker i stället bolag som är relativt förskonade från omvärldsfaktorer och konjunktursvängningar.

Det handlar om bolag med redan god tillväxt och marknadsposition, men som har potential till ytterligare förbättring och som själva kan påverka sin tillväxt, berättar Andreas Näsvik.

– Idealiskt sett säljer vi sedan till en industriell spelare.

Han tar som exempel fjolårets försäljning av veterinärkedjan Anicura till amerikanska Mars Petcare. När Nordic Capital köpte en majoritetspost i verksamheten 2014 låg intäkterna på 900 miljoner kronor. Vid tidpunkten för avyttringen hade omsättningen stigit till 3,3 miljarder kronor per år, bland annat efter att antalet djursjukhus hade ökat från 50 till 200 stycken.

– Det var en perfekt värdeutveckling som resulterade i en framgångsrik försäljning. Under vårt ägarskap genomfördes operativa förbättringar och Anicura uppnådde en stark marknadsposition. Detta gjorde det möjligt att sedan sälja till en industriell aktör som nu kan driva det vidare och dra nytta av våra förändringar, säger Andreas Näsvik.

Förra året köpte Nordic Capital exempelvis det svenska betaltjänstbolaget Trustly, som 2017 omsatte 50 miljoner euro, och tre tandläkarkedjor i Nederländerna, Schweiz och Tyskland. Sedan årsskiftet 2018/2019 har fonden hunnit med tre investeringar. I januari meddelades att de köper majoritetsposter i schweiziska Board International, som bland annat distribuerar en digital plattform inom business intelligence, och i det amerikanska medicinteknikbolaget Orchid Orthopedic Solutions, som tillverkar olika implantat. Och i mars kom rapporter om att Nordic Capital förvärvar det danska säkerhets- och nätverksinfrastrukturbolaget Conscia, som under 2019 väntas nå en omsättning på 2 miljarder danska kronor. Andreas Näsvik kan inte avslöja värdet på affärerna, men säger att deras investeringar typiskt sett brukar ligga omkring 200 och 800 miljoner euro. Vad tror han då om affärsaktiviteten för resten av året? Han säger att de har en stark pipeline i dagsläget och ser flera attraktiva investeringsmöjligheter.

– Om vi redan har gjort tre affärer före första kvartalets slut skulle det kännas lite påvert att inte göra ett par till under resten av året. Men vi känner ingen stress och arbetar disciplinerat. Vi ser en fortsatt het transaktionsmarknad och tror på ett lika högt tempo som förra året. Det är mycket pengar som jagar möjligheter och det gör att priserna blir högre, men även att det finns mycket till salu, säger han och tillägger:

– Vi försöker särskilja oss med hjälp av vårt fokus på vissa sektorer och hitta intressanta bolag lite före alla andra, och sedan jobba nära bolagen som aktiva ägare och därmed vara snabbare på att skapa ett större värde i dem baserat på våra insatser.

Som nämnts tidigare konstaterar Mergermarket att private equity-bolagens affärer utgör en stor del av den nordiska transaktionsmarknaden. Detta bekräftas av statistik från Citi. Private equity-bolagen har de senaste tio åren stått för i snitt 40 procent av M&A-transaktionsvärdena i Sverige. Pe-bolagens andel i Norden och Europa är 35 respektive 25 procent, enligt banken. Lars Ingemarsson, chef över den nordiska investmentbankdelen på Citi, ser ett par huvudskäl till att private equity-bolagen tycks vara extra viktiga för den svenska transaktionsmarknaden.

– Norden, med Stockholm som centrum, har ett av de största ekosystemen för private equity i Europa utanför Storbritannien. Det finns även enormt mycket kapital i utländska pe-fonder som söker investeringar i Norden. Sedan ska vi inte glömma utbudssidan, där det finns många fina bolag med starka positioner och fundamenta.

Frågan är nu var den nordiska och svenska transaktionsmarknaden är på väg mot bakgrund av, inte minst, en eventuell konjunkturnedgång. I januari i år gjordes i Norden 86 affärer till ett transaktionsvärde av 2 700 miljoner euro, vilket kan jämföras med 107 affärer till ett värde av 5 200 miljoner euro i januari i fjol, enligt Mergermarket. Alltså en klar minskning. Å andra sidan kan volymerna variera mellan kvartalen och dessa initiala siffror kan inte betraktas som en prognos för året som helhet; januari under rekordåret 2017 uppvisade samma nivåer som innevarande år. Lars Ingemarsson har dock noterat viss avmattning.

– De senaste åren har M&A-marknaden befunnit sig på toppen av cykeln. Den makroekonomiska och geopolitiska osäkerhetsgraden är lite högre nu än under 2017 och början av 2018. Vi har på senare tid sett färre riktigt stora affärer och färre bindande bud i auktionsprocesserna, vilket är klassiskt sent i en konjunkturcykel. Köpare och säljare har lite svårare att mötas, i synnerhet vad gäller cykliska tillgångar.

Han understryker dock att aktivitetsnivån framåt kan ses som hög i historisk jämförelse.

– Vi ser en viss avmattning men har ändå en stark pipeline i en historisk kontext. Om den allmänna konjunkturen inte försämras och det inte blir ytterligare geopolitiska spänningar kommer 2019 vara ett positivt år för transaktionsmarknaden.

En trend som han har observerat är att fler internationella aktörer köper upp nordiska bolag än tvärtom.

– Det finns relativt få regulatoriska begränsningar för utländska köpare i Sverige jämfört med i exempelvis USA. Dessutom spelar valutaeffekterna in. Den svaga svenska kronan gör att värderingarna är lägre i dollar, euro eller pund, säger han.

Jan Olsson, Nordenchef på Deutsche Bank, tror på en högre transaktionsaktivitet framgent inom till exempel läkemedels- och sjukvårdssektorn. Han nämner bland annat det amerikanska läkemedelsbolaget Eli Lillys förvärv av Loxo Oncology, som är inriktat på läkemedel mot cancer, för 8 miljarder amerikanska dollar, en affär som meddelades i januari. Jan Olsson tror i övrigt på fler sammanslagningar och förvärv inom finanssektorn.

– Där har det i princip varit stiltje sedan finanskrisen. Många nya regelverk har kommit på plats och branschen har återhämtat sig och normaliserats. Det gör att traditionella frågor om exempelvis synergier blir aktuella och därför tror jag på fler transaktioner inom finanssektorn, inte minst i Norden och Europa, säger han.

Vad tänker du om det kommande M&A-året?

– Det blir ett starkt år för M&A, vilket det nästan alltid är eftersom branschen är dynamisk. Om det till exempel är lågkonjunktur finns det aktörer som vill köpa bolag för en billigare penning. Jag tror på en högre aktivitet inom segmentet för medelstora bolag, men samtidigt har vi ju redan sett några större transaktioner, som Elly Lillys.

En stark trend på transaktionsmarknaden enligt Jan Olsson är så kallade demergers eller spin-offs, vilket kan översättas till företagsuppdelningar på svenska. Det senaste året har till exempel Atlas Copco knoppat av Epiroc medan Autoliv har knoppat av Veoneer.

– Den trenden kommer att fortsätta i takt med att bolag blir för stora och komplexa.

Carl Montalvo, chef för corporate finance-avdelningen på SEB, påpekar att makroförutsättningarna ser fortsatt goda ut för stark transaktionsaktivitet under 2019.

– Det finns orosmoln i termer av Brexit, handelsspänningarna mellan USA och Kina samt ränte- och konjunkturutvecklingen. Men jag tror inte att vi får se en så pass dramatisk ränteuppgång eller nedgång i konjunkturen att det väsentligt påverkar transaktionsmarknaden. Tvärtom är jag optimistisk om att M&A-aktiviteten kommer att fortsätta vara hög, säger han.

Mycket tyder alltså på en stark marknad för sammanslagningar, uppdelningar och förvärv även i år, vilket kan ses som goda nyheter för affärsjuridikbyråerna som är rådgivare i samband med affärerna. En som håller med om den bilden är Jonathan Klonowski, researchredaktör på analysföretaget Mergermarket. Även han påpekar att private equity-bolagen har drivit på den nordiska transaktionsmarknaden till rekordhöga nivåer de senaste åren.

– Trots en ganska dämpad start på året bör resten av 2019 uppvisa en stark aktivitet med tanke på mängden attraktiva objekt som finns i regionen.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.