Holmen ökar omsättning och resultat mer än väntat

Skogsindustribolaget Holmen redovisar en omsättning och ett rörelseresultat som båda kommer in högre än analytikerna väntat i det andra kvartalet.
HOlmen
Holmens pappersbruk i Bråviken utanför Norrköping.
Omsättningen steg 33,1% till 5 129 miljoner kronor (3 853). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 4 587.

Rörelseresultatet blev 898 miljoner kronor (542), väntat rörelseresultat var 762. Rörelsemarginalen var 17,5% (14,1).

Resultatet före skatt var 887 miljoner kronor (531).

Resultatet efter skatt blev 698 miljoner kronor (411).

Resultat per aktie hamnade på 4,30 kronor (2,50).

Holmen, Mkr Q2-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 5 129 4 587 11,8% 3 853 33,1%
Rörelseresultat 898 762 17,8% 542 65,7%
Rörelsemarginal 17,5% 16,6% 14,1%
Resultat före skatt 887 531 67,0%
Nettoresultat 698 411 69,8%
Resultat per aktie, kronor 4,30 2,50 72,0%

Konsensusdata från Factset