Holmens resultat bättre än väntat

Skogsindustribolaget Holmen redovisar intäkter och resultat som blev bättre än väntat i första kvartalet 2020 jämfört med analytikernas förväntningar.
Foto: Rolf Andersson/Holmen

Nettoomsättningen steg 5,6 procent till 4 499 miljoner kronor (4 260). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 4 146 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 628 miljoner kronor (643), väntat rörelseresultat var 596 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 14,0 procent (15,1).

Resultatet före skatt var 618 miljoner kronor (635).

Resultatet efter skatt blev 491 miljoner kronor (503), analytikerkonsensus låg på 463 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på 3,00 kronor (3,00).

Lägre försäljningspriser påverkade resultatet negativt men det uppvägdes till stor del av ökade leveranser.

Utbrottet av covid-19 har haft begränsad effekt på koncernens resultat i första kvartalet. Den senaste månaden har dock orderingången för framförallt papper och trävaror minskat vilket kommer påverka försäljningen negativt under andra kvartalet.

Koncernens finansiella ställning är stark men med hänsyn till den osäkerhet som covid-19 skapat har styrelsen beslutat att dra tillbaka tidigare förslag till utdelning. Styrelsen kommer under hösten utvärdera om utdelning ska lämnas och i så fall kalla till extra bolagsstämma, vilket har meddelats tidigare.

– Covid-19 har präglat vårt arbete de senaste månaderna. Vi vidtog tidigt omfattande åtgärder kring både hälsa och produktion för att upprätthålla verksamheten och vi var också snabba med att säkerställa stabil och långsiktig finansiering. Vi har lyckats väl med produktion och leveranser vilket medförde att resultatet för första kvartalet blev bra, 628 miljoner kronor. Den senaste månaden har dock orderingången minskat för kundsegment inom framförallt papper och trävaror vilket kommer påverka försäljningen negativt under andra kvartalet, kommenterar vd Henrik Sjölund i delårsrapporten.

– Efterfrågan på skogsråvara var god under kvartalet men högt utbud innebar att priset sjönk något. Vår skörd var på normal nivå och resultatet stabilt, 322 miljoner kronor. Den ekonomiska inbromsningen som en följd av covid-19 börjar synas i lägre efterfrågan på skogsråvara från i synnerhet sågverken. Vi kan parera det genom att flytta en del av skörden till nästa år, fortsätter Henrik Sjölund.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här