Hushållen mindre optimistiska

De svenska hushållens förtroendeindikator, CCI, uppgick till 97,5 i januari, jämfört med reviderade 98,6 månaden innan (preliminärt 98,7) enligt Konjunkturinstitutets undersökning.

CCI väntades visa ett värde på 97,5 enligt SIX News sammanställning av åtta analytikers prognoser. Förväntningarna sträckte sig mellan 95,0 och 99,0 med en median på 97,7.

Makroindex uppgick till 91,7 jämfört med reviderade 90,5 (preliminärt 90,5) månaden innan. Mikroindex landade på 101,9 jämfört med oreviderade 105,2 månaden innan.

“Hushållen ser något mer positivt på både den egna och den svenska ekonomin i nuläget. Omdömet om den egna ekonomin är något mer positivt än normalt medan det omvända gäller för den svenska ekonomin”, skriver KI.

Hushållen är mindre positiva till om det är rätt tidpunkt att köpa kapitalvaror jämfört med i december där nettotalet sjönk med 3 enheter. Det ligger dock fortsatt över det historiska genomsnittet.

Det bedöms fortsatt vara ofördelaktigt att spara just nu. Nettotalet för det är oförändrat från föregående månad och ligger därmed även fortsättningsvis avsevärt under det normala.

Andelen hushåll som bedömer det troligt att de kommer att renovera bostaden inom tolv månader sjönk för tredje månaden i rad. Andelen som tror att de kommer att köpa bostad inom 12 månader är oförändrad från föregående månad, enligt undersökningen.

Inflationsförväntningarna på tolv månaders sikt uppgick till 1,8 procent, att jämföra med 1,9 procent månaden innan. Dessa siffror är justerade av KI för extremvärden.

Index över arbetslösheten om tolv månader låg på 27 jämfört med reviderade 30 månaden innan (preliminärt 31). Ett högt tal indikerar pessimism.

Hushållens förväntningar på den rörliga bostadsräntan på ett års sikt är 2,19 procent, vilket kan jämföras med 2,15 procent månaden innan.

Förväntad rörlig bostadsränta om två år är 2,70 procent, jämfört med 2,73 procent föregående månad. På fem års sikt är den förväntade rörliga bostadsräntan 3,55 procent, vilket kan jämföras med 3,57 procent månaden innan.

 

 

nullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.