Hushållens konsumtion minskade

Hushållens konsumtion minskade i augusti jämfört med motsvarande period 2019. Det som främst drar ner konsumtionen är branschgruppen transporter och detaljhandel med och service av motorfordon.

Hushållens konsumtion minskade med 3,7% i augusti jämfört med augusti 2019, i kalenderkorrigerade siffror och fasta priser och även sett till den senaste tremånadersperioden gick konsumtion ned, med 4,7% jämfört med motsvarande period 2019. Det visar siffror från SCB.

Jämfört med juli 2020 ökade hushållskonsumtionen med 0,3 procent.

Främst var det transporter och detaljhandel med och service av motorfordon som drog ned siffrorna för augusti. Jämfört med samma period året innan minskade med 9,6% i fast priser.

Den branschgrupp som främst drog upp hushållskonsumtionen var bostad, elektricitet, gas och uppvärmning, där uppgången dock låg på mycket modesta 0,1% i fasta priser.

Den branschgrupp som påverkade hushållskonsumtionen positivt var främst bostad, elektricitet, gas och uppvärmning, som jämfört med samma period året innan ökade med 0,1 procent i fasta priser.

Uppgifterna för augusti 2020 är preliminära.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här