Hushållens nettolåneökning på rekordnivå

Hushållens lån ökade under andra kvartalet och nettolåneökningen noterade den största ökningen under ett enskilt kvartal sedan tidsserien startade. Det skriver SCB.
Lån, ekonomi, pengar, bolåneräntor
Foto: Henrik Montgomery / TT

Hushållens sparande i finansiella tillgångar ökade med 24 miljarder kronor till 248 miljarder det andra kvartalet. Främst bidrog bankinlåning och försäkringssparande. Samtidigt hamnade nettolåneökningen, nytagna lån minus amorteringar, på 94 miljarder kronor, vilket är den största ökningen under ett enskilt kvartal sedan tidsserien startade, enligt SCB.

Hushållens lån består främst av lån i bank och bostadsinstitut. SCB noterar att den senaste tidens uppgång i tillväxttakten för lånestocken har sammanfallit med perioden då amorteringsfrihet erbjudits.

Vidare skriver SCB att hushållens finansiella förmögenhet har varit relativt stabilt fördelad över olika tillgångsslag sedan 2018. Bankinlåningens andel har i snitt varit 13%, fonder och aktier har legat på 9 respektive 18%. Bostadsrätter har stått för i snitt 19% och övriga tillgångar stod för resterande 41%.

”Det är anmärkningsvärt att andelarna legat så stabilt, trots den stora uppgången på börsen och de låga insättningsräntorna. Sedan starten av 2018 har OMX Affärsvärldens generalindex stigit med 62%. Det innebär att sparandet på bankkonto, som haft en betydligt lägre avkastning än börsen, ökat nästan uteslutande till följd av insättningar”, skriver SCB.

Hushållens sparande på bankkonto steg med 48 miljarder till 77 miljarder kronor under andra kvartalet.