Hushållskonsumtionen minskar

Hushållens konsumtion minskade med 5,1% i april 2021, jämfört med mars 2021, visar siffror från SCB.
Konsumtion
Foto: Isabell Höjman / TT

Jämfört med april 2020 ökade hushållskonsumtionen med 7,5%.

Alla branschgrupper ökade i fasta priser jämfört med april 2020. Den branschgrupp som påverkade hushållskonsumtionen positivt var främst Transporter och detaljhandel med, och service av, motorfordon.

Under den senaste tremånadersperioden, februari-april 2021, har konsumtionen ökat med 3,6% jämfört med motsvarande period 2020.

Enligt konsumtionsdeflatorn ökade priserna med 2,3%.