ICA:s resultat något lägre än väntat

Dagligvarubolaget ICA redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var också i linje med marknadens förväntningar medan det justerade resultatet var något i underkant.
Ica-butik

”Vi har en stabil start på året och jag kan konstatera att pandemin fortsatte att i hög grad påverka vår verksamhet. Likt föregående kvartal innebar det positiv påverkan på ICA Sverige och ICA Fastigheter medan övriga verksamheter påverkades negativt”, konstaterar vd Per Strömberg.

Omsättningen steg 0,8% till 30 602 miljoner kronor (30 366). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 30 488. Exklusive valutaeffekter och skottdagseffekten förra året var ökningen 2,1%.

Pandemin bedöms ha påverkat omsättningen med cirka +1,7% under kvartalet. Onlineförsäljningen fortsatte öka med 149,3% och nådde nästan 2 miljarder kronor under kvartalet.

Ebitda-resultat blev 2 631 miljoner kronor (2 624), med en ebitda-marginal på 8,6% (8,6).

Rörelseresultatet blev 1 290 miljoner kronor (1 309), väntat rörelseresultat var 1 288. Rörelsemarginalen var 4,2% (4,3). Pandemin bedöms ha påverkat med -20 miljoner kronor, jämfört med +50 miljoner för ett år sedan i samband med bunkring.

Justerat rörelseresultat utföll på 1 264 miljoner kronor (1 310), väntat var 1 279, med en justerad rörelsemarginal på 4,1% (4,3).

Resultatet före skatt var 1 191 miljoner kronor (1 183).

Resultatet efter skatt blev 984 miljoner kronor (976), analytikerkonsensus 943.

Resultat per aktie hamnade på 4,86 kronor (4,83).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 3 034 miljoner kronor (2 381).

”Tillväxttakten i ICA Sveriges försäljning, och i marknaden, är nu lägre när vi möter jämförelsesiffror som innehåller pandemieffekter. Pandemin kommer att fortsätta påverka marknaden ytterligare en tid och beroende på smittspridning och hur snabbt vaccinationsprogrammen går, så kommer covid-19 att fortsätta prägla utvecklingen åtminstone genom hela första halvåret. Vi växte inte lika snabbt som marknaden i hela kvartalet, då vi fortsatt påverkades av negativa struktureffekter kopplat till pandemin, men i mars låg vi i linje med marknaden”, uppger VD Per Strömberg.

ICA, Mkr Q1-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 30 602 30 488 0,4% 30 366 0,8%
EBITDA 2 631 2 624 0,3%
EBITDA-marginal 8,6% 8,6%
Rörelseresultat 1 290 1 288 0,2% 1 309 -1,5%
Rörelsemarginal 4,2% 4,2% 4,3%
Rörelseresultat, justerat 1 264 1 279 -1,2% 1 310 -3,5%
Rörelsemarginal, justerad 4,1% 4,2% 4,3%
Resultat före skatt 1 191 1 183 0,7%
Nettoresultat 984 943 4,3% 976 0,8%
Resultat per aktie, kronor 4,86 4,83 0,6%
Kassaflöde från löpande verksamhet 3 034 2 381 27,4%

Konsensusdata från Factset