Ica:s rörelseresultat bättre än väntat – höjer utdelningen

Dagligvarubolaget Ica rapporterar ett bättre än väntat justerat rörelseresultat i det fjärde kvartalet. Omsättningen var också snäppet över prognosen. Utdelningen höjs.
Omsättningen steg 5,6% till 32 593 miljoner kronor (30 850). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 32 165.

Rörelseresultatet blev 1 325 miljoner kronor (1 249). Rörelsemarginalen var 4,1% (4,0).

Justerat rörelseresultat utföll på 1 371 miljoner kronor (1 267), väntat var 1 324, med en justerad rörelsemarginal på 4,2% (4,1).

Resultatet före skatt var 1 215 miljoner kronor (1 122).

Resultatet efter skatt blev 919 miljoner kronor (915), analytikerkonsensus 962.

Resultat per aktie hamnade på 4,54 kronor (4,52).

I utdelning föreslås 13,00 kronor (12,00), väntat 12,25.

I rapporten uppges det att pandemin har gjort att Ica Sverige rapporterar volymtillväxt medan Rimi Baltic och framförallt Apotek Hjärtat utvecklats svagare. E-handeln fortsätter att växa kraftigt.

”Vår utveckling var något svagare än marknaden i fjärde kvartalet och för hela 2020 men utfallet har varierat under året beroende på hur smittoläget påverkat resemönster. Vi växer klart snabbare än marknaden på nätet men den exceptionellt höga online-tillväxten innebär också att vi totalt sett får en lägre relativ tillväxt, allt annat lika. Vi bedömer sammantaget att pandemin kommer att fortsätta påverka utvecklingen för dagligvarumarknaden i vart fall under det första halvåret”, säger VD Per Strömberg.

Ica, Mkr Q4-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 32 593 32 165 1,3% 30 850 5,6%
Rörelseresultat 1 325 1 249 6,1%
Rörelsemarginal 4,1% 4,0%
Rörelseresultat, justerat 1 371 1 324 3,5% 1 267 8,2%
Rörelsemarginal, justerad 4,2% 4,1% 4,1%
Resultat före skatt 1 215 1 122 8,3%
Nettoresultat 919 962 -4,5% 915 0,4%
Resultat per aktie, kronor 4,54 4,52 0,4%
Utdelning per aktie, kronor 13,00 12,25 6,1% 12,00 8,3%

Konsensusdata från Factset