IMF: Den värsta recessionen sedan den stora depressionen

Global BNP väntas minska med 3,0 procent i år, efter +2,9 procent 2019, och sedan öka med 5,8 procent 2021.
IMF:S Gita Gopinath.

Det innebär att prognosen sänks 6,3 procentenheter för 2020 och höjs 2,4 procentenheter för 2021 jämfört med bedömningen i januari. Trots utsikter om en delvis återhämtning under 2021 kommer BNP-nivån att ligga kvar under trenden från före virusutbrottet.

Det skriver Internationella valutafonden, IMF, i en prognos på tisdagen. En mer omfattande bedömning presenteras i maj.

IMF konstaterar att världen förändrats dramatiskt under de tre månaderna som gått sedan den senaste prognosuppdateringen. Världen ser nu ut att få skåda en klart värre recession än i samband med finanskrisen (-0,1% år 2009).

”Den ekonomiska aktiviteten bedöms hålla sig kvar under den nivå som vi, inför virusutbrottet, hade räknat med för 2021. Den sammantagna förlusten för global BNP under 2020 samt 2021 till följd av pandemikrisen kan bli runt 9.000 miljarder dollar”, skriver Gita Gopinath, IMF:s chefekonom, i ett blogginlägg.

Hon konstaterar att detta är en summa som skulle vara större än den japanska samt tyska ekonomin sammanslaget.

Antagandet om 5,8 procents återhämtning under 2021 bygger på att pandemin mattas av under det andra halvåret 2020. Därutöver bygger det på att vidtagna policyåtgärder kan förhindra konkursvågor och förlorade arbetstillfällen.

”Till följd av den extrema osäkerheten rörande längden och intensiteten på hälsokrisen har vi även alternativa mer negativa scenarion. Pandemin kanske inte lättar under årets andra halvår med längre perioder av begränsningar, sämre finansiella förhållanden och ytterligare stopp i globala leveranskedjor”, skriver Gita Gopinath.

I ett sådant läge skulle global BNP-tillväxt bli klart mer negativ under 2020. Håller pandemin i under 2021 är risken en negativ BNP-utveckling även under nästa år.

I basscenariot bedöms utvecklade ekonomier tappa 6,1 procent av BNP under 2020 och sedan återhämta 4,5 procent under 2021. För USA antas -5,9 respektive +4,7 procent och för euroområdet -7,5 samt +4,7 procent.

För utvecklingsekonomier väntas -1,0 procent i år och +6,6 procent under 2021. Kina och Indien väntas båda uppvisa en svagt positiv tillväxt för helåret 2020.

”För första gången sedan den stora depressionen är både utvecklade och utvecklingsekonomier i en recession”, framhåller Gita Gopinath.

Nedgången i utvecklingsekonomierna undantaget Kina bedöms vara 2,2 procent.

IMF väntar sig att inkomsten per person minskar i mer än 170 länder under 2020.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.