IMF: Detta kan skapa en ny finanskris

Den ekonomiska kris som skapats av coronapandemin exponerar och förvärrar de finansiella sårbarheter som har byggts upp under ett decennium av extremt låga räntor och volatilitet, skriver IMF i en bloggpost.

IMF hänvisar i bloggposten till sin finansiella stabilitetsrapport och lyfter fram tre potentiella svaghetsområden; riskfyllda segment inom den globala kreditmarknaden, tillväxtmarknader och banker.

“Om den pågående ekonomiska nedgången håller i sig längre eller blir djupare än vad som tidigare antagits så kan den resulterande åtstramningen av de finansiella förhållandena förstärkas av dessa svaghetsområden, vilket kan skapa mer instabilitet och till och med en finanskris”, skriver IMF.

Vad gäller den första punkten, riskfyllda segment inom kreditmarknaden, skriver IMF att denna har växt snabbt sedan finanskrisen. Potentiella sårbarheter pekas också ut; svagare kreditkvalitet hos låntagarna, lösare kravnivåer, likviditetsrisker hos investeringsfonder och en ökad sammankoppling.

På den positiva sidan belånar sig inte investerare så mycket för att investera i dessa marknader samtidigt som bankerna inte är lika exponerade mot högränteobligationer som tidigare. Båda dessa faktorer bidrog till den globala finanskriser för ett decennium sedan.

Den andra punkten, tillväxtmarknader, har fått se stora kapitalutflöden under pandemin. Utflödena har legat på över 100 miljarder dollar, nästan dubbelt så mycket, i förhållande till BNP, som under finanskrisen. Utflödena har nu minskat, men understryker utmaningarna med volatila flöden och riskerna för den den finansiella stabiliteten, enligt IMF.

Den tredje punkten gäller banker. Enligt IMF har det låga ränteläget efter finanskrisen tryckt ner bankernas räntemarginaler och således deras lönsamhet de kommande åren.

“Välmående banker spelar en nyckelroll i alla dynamiska ekonomier, och är avgörande för finansiell stabilitet”, skriver IMF.

Om bankerna inte kan generera nog med vinst så kan de inte heller i samma utsträckning tillhandahålla lån och andra finansiella tjänster till hushåll och företag. På så sätt svälts ekonomin på välbehövliga krediter.

IMF kallar den nuvarande pandemin för att ytterligare test av bankernas uthållighet och påpekar att de kan försöka höja avgifter eller skära kostnader för att mildra pressen på lönsamheten. Det kan dock vara utmanande att fullt ut motverka den pressen. Samtidigt kan ett ökat risktagande för att stärka lönsamheten bädda för problem längre fram.

Således uppmanar IMF därför beslutsfattare att snabbt hitta en balans som säkerställer finansiell stabilitet och sunda finansiella institutioner, samtidigt som den ekonomiska aktiviteten stöttas.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här