Industrivärden vänder till vinst

Investmentbolaget Industrivärden vänder till vinst i tredje kvartalet 2020, jämfört med förlust motsvarande kvartal i fjol.
Utdelningsintäkterna var noll miljoner kronor, i likhet med samma kvartal i fjol.

Rörelseresultatet blev 5 548 miljoner kronor (-3 367). Här ingår värdeförändringar på finansiella tillgångar med 5 575 miljoner kronor (-3 339).

Resultatet före skatt var 5 336 miljoner kronor (-3 375).

Resultatet efter skatt blev 5 493 miljoner kronor (-3 375).

Substansvärdet var 258 kronor per aktie den 30 september, en minskning under de första nio månaderna med 1 krona per aktie. Inklusive återinvesterad utdelning var substansvärdeförändringen 0 procent. Industrivärden har dock inte lämnat någon utdelning under 2020.

Totalavkastningen uppgick under de första nio månaderna 2020 till 5 procent för A-aktien och 6 procent för C-aktien, jämfört med 8 procent för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex SIXRX.

“Att Industrivärdens aktieportfölj underpresterat börsen under perioden beror framförallt på aktieinnehavet i Handelsbanken, som är ett av Industrivärdens större innehav. Aktiekursutvecklingen har varit svag under en längre period, vilket återspeglar såväl en tuff period för banksektorn som helhet, men även bolagsspecifika omständigheter. Det förändringsarbete som pågår inom flera områden i Handelsbanken är därför av stor vikt”, kommenterar VD Helena Stjernholm.

Industrivärden har under året investerat totalt 2,0 miljarder kronor i flera av sina befintliga innehavsbolag. Förvärv har genomförts i Volvo för 0,7 miljarder kronor, Handelsbanken för 0,4 miljarder kronor, SCA för 0,4 miljarder kronor, i Sandvik för 0,3 miljarder kronor och i Essity för 0,3 miljarder kronor. Skuldsättningsgraden den 30 september 2020 var 5 procent .

– Våra innehavsbolag har välskötta verksamheter med starka marknadspositioner, en bevisad utvecklingsförmåga samt långsiktigt engagerade ägare. Sammantaget skapar detta en god grund för konkurrenskraftigt aktieägarvärde över tid, avslutar Helena Stjernholm sitt vd-ord.

Industrivärden, Mkr Q3-2020 Q3-2019
Rörelseresultat 5 548 -3 367
Resultat före skatt 5 336 -3 375
Nettoresultat 5 493 -3 375
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här