Högre inflation i augusti

Inflationstakten enligt KPIF kom in under Infronts prognosenkät, men över Riksbankens prognoser.

KPIF, KPI med fast ränta, sjönk i augusti med 0,1% jämfört med föregående månad. Under motsvarande period 2019 sjönk KPIF med 0,4 procent.

Lägre priser för transport bidrog till den negativa månadsförändringen i augusti. Lägre priser på paketresor och livsmedel bidrog också till den negativa månadsförändringen.

Prisnedgångarna motverkades främst av prisuppgångar på el, kläder och skor samt diverse varor och tjänster. Elpriserna brukar öka något mellan juli och augusti, men uppgången var betydligt större denna månad jämfört med samma period 2018 och 2019, kommenterar SCB.

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF under de senaste 12 månaderna, var 0,7 %i augusti 2020. Detta är en uppgång från juli då inflationstakten var 0,5 procent. Väntat enligt Infronts prognosenkät var en uppgång på 0,8%.

Det var framförallt prishöjningar för livsmedel och alkoholfria drycker som påverkade KPIF-inflationen i augusti.

Nordeas Torbjörn Isaksson kommenterar att inflationen kom in högre än Riksbankens prognos på 0,3% och att de nu troligtvis kommer höja sina prognoser för resterande delen av 2020.

“Inflationsutsikterna är ändå ett bekymmer för Riksbanken då kronan har stärks och löneökningarna är låga. Vi väntar oss att Riksbanken avvaktar, men kan inte helt utesluta en räntesänkning, kanske inte kortsiktigt, men långsiktigt”, skriver han.

KPI sjönk 0,1% i augusti, jämfört med föregående månad, och steg 0,8% mot samma månad föregående år. Här väntades, enligt Infront, en KPI-inflation på 0,9%.

KPIF-inflationen exklusive energi, KPIFXE, sjönk till 1,4 % i augusti. Enligt Infronts enkät väntades 1,5%.    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här