Inflationen stiger mer än väntat

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF under de senaste 12 månaderna, kom in på 1,9% i mars, skriver SCB. Det var över marknadens förväntningar.
Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Inflationstakten på 1,9% är en uppgång från februari då inflationstakten var 1,5%. Väntad inflationstakt i mars var, enligt konsensusdata från Bloomberg, 1,8%. Utfallet var linje med Riksbankens egna prognoser inför beskedet.

Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter var 1,4%, vilket är en ökning jämfört med februari då den var 1,2%.

”Uppgången i inflationstakten i mars förklaras till största del av prisuppgångar på drivmedel men också av prishöjningar på grönsaker som exempelvis paprika och tomater. Priserna på drivmedel var förhållandevis låga under samma månad i fjol men har nu återhämtat sig”, säger Beatrice Ljung, nationalekonom på SCB.

Samtidigt var månadsförändringen från februari till mars 0,2%. Under motsvarande period 2020 sjönk priserna med 0,2%.