Inflationen under förväntan

Inflationen mätt som KPIF, det vill säga KPI med fast ränta, ökade mindre än väntat i februari. Det visar siffror från SCB.
Stefan Ingves. Foto: Claudio Bresciani/TT, Anders Wiklund/TT

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF under de senaste 12 månaderna, var 1,5 % i februari 2021. Det är en nedgång från januari då inflationstakten var 1,7%. Månadsförändringen från januari till februari var 0,3%. Under motsvarande period 2020 steg priserna med 0,5%.

Prognosen för KPIF-inflationen låg på 1,9% jämfört med samma månad föregående år och 0,7% jämfört med månaden före. Detta enligt Infronts prognosenkät.

Månadsförändringen påverkades främst av högre priser på kläder. Priserna ökade även för drivmedel och el. Uppgången motverkades framförallt av lägre priser på livsmedel där priserna föll inom ett flertal undergrupper.

Swedbank råder till försiktig tolkning av dagens inflationssiffror

Inflationen som KPIF exklusive energi ökade med 1,2% i årstakt. Väntat var 1,6%.

Riksbankens prognos låg på 2,0% för KPIF och 1,5% för KPIF exklusive energi.