Inflationsförväntningarna sjunker

Penningmarknadens förväntningarna på den svenska inflationen, mätt som Riksbankens målvariabel KPIF, visar på en fortsatt nedgång i maj jämfört med den förra enkäten i april.
Riksbankschefen Stefan Ingves.

De väntade utfallen på BNP-tillväxten har ändrats rejält både på ett och två års sikt. Marknaden spår nu en rejäl nedgång i år och en starkare uppgång nästa år.

Det visar den senaste undersökningen av TNS Sifo Prosperas bland arbetsmarknadens parter, inköpschefer och aktörerna på penningmarknaden.

Undersökningen görs på uppdrag av Riksbanken.

TNS Sifo Prospera, penningsmarknadens förväntningar
Inflation (KPIF) maj april mars
1 år, % 0,8 1,0 1,4
2 år, % 1,3 1,4 1,5
5 år, % 1,6 1,7 1,7
BNP maj april mars
1 år, % -4,5 -2,3 1,1
2 år, % 3,2 2,3 1,6
5 år, % 2,0 1,9 1,9
Reporänta maj april mars
3 månader -0,1 -0,1 0,0
12 månader -0,1 -0,1 -0,1
24 månader 0,0 0,1 0,1
60 månader 0,7 0,7 0,9