Inflationsförväntningarna sjunker – men ingen minusränta i sikte

Inflationsförväntningarna bland penningmarknadsaktörerna sjönk i juni, men marknaden tror inte längre att det blir någon minusränta.
Riksbankschefen Stefan Ingves.
Riksbankschefen Stefan Ingves. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Penningmarknadens förväntningarna på den svenska inflationen, mätt som Riksbankens målvariabel KPIF, visar på en fortsatt nedgång i juni jämfört med den förra enkäten i maj.

Marknaden spår fortsatt en rejäl nedgång för BNP i år, men nedgången spås bli mindre än vad man trodde för en månad sedan. Det visar den senaste undersökningen av TNS Sifo Prosperas bland arbetsmarknadens parter, inköpschefer och aktörerna på penningmarknaden.

Marknaden tror inte längre att det blir någon minusränta.

Undersökningen görs på uppdrag av Riksbanken.

TNS Sifo Prospera, penningsmarknadens förväntningar
Inflation (KPIF) juni maj april mars
1 år, % 0,4 0,8 1,0 1,4
2 år, % 1,1 1,3 1,4 1,5
5 år, % 1,7 1,6 1,7 1,7
BNP juni maj april mars
1 år, % -2,5 -4,5 -2,3 1,1
2 år, % 2,0 3,2 2,3 1,6
5 år, % 2,2 2,0 1,9 1,9
Reporänta juni maj april mars
3 månader 0,0 -0,1 -0,1 0,0
12 månader 0,0 -0,1 -0,1 -0,1
24 månader 0,2 0,0 0,1 0,1
60 månader 0,9 0,7 0,7 0,9